Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Detox
Изображение на майка с малко дете на ръце, заедно слагат щипки на прането на простора

Държим на качеството и безопасността при производството на облекла, домашен текстил и обувки. Затова подкрепяме кампанията "Detox" на екологичната организация Greenpeace.

Опаков- ка
Изображение на регал в хипермаркет, на който има кашон с бутилки олио K-Classic

Етикетираме нашите подобрени опаковки с логото "Опаковано с отговорност", което прави мерките за намаляване на пластмасата видими при всяка покупка.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

е-мобил-ност
Изображение на зарядна станция за електрически автомобили

Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции.

Дарител-
ство
Изображение на длани на двама възрастни и едно дете, които заедно държат предмет във формата на сърце

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под слогана "Действията носят промяната".

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.

Клима- тично-
неутрал- но*
Изображение на зелена гора

При производството и транспорта на всеки продукт се генерират CO2 емисии. При климатично неутралните продукти тези емисии са компенсирани чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Съмиш-
леници
Изображение на протегната човешка ръка със смачкана пластмасова бутилка в дланта

Борбата с пластмасата не е лека. За устойчива промяна е необходима информираност за основите на проблема и възможните алтернативи. Затова за нас е важно съмишлениците ни в тази кауза да стават все повече.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Микро- пласт-
маса
Изображение на голяма метална цедка над повърхността на естествен воден басейн, пълна с малки парчета пластмаса

Почти незабелязано, ден след ден, най-малките пластмасови частици натоварват както хората, така и околната среда. Ето защо за нас е важно да дадем пример и да потърсим начини за намаляване или дори елиминиране на микропластмасата.