Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

GOTS
Изображение на памуково поле и парче хартия, изрязано във формата на фланелка

Отговорното отношение към природата и околната среда заема все по-важно място в нашето ежедневие. Производството на текстил не прави изключение – и при него екосъобразните процеси стават все по-актуални.

Клима- тично-
неутрал- но*
Изображение на зелена гора

При производството и транспорта на всеки продукт се генерират CO2 емисии. При климатично неутралните продукти тези емисии са компенсирани чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Микро- пласт-
маса
Изображение на голяма метална цедка над повърхността на естествен воден басейн, пълна с малки парчета пластмаса

Почти незабелязано, ден след ден, най-малките пластмасови частици натоварват както хората, така и околната среда. Ето защо за нас е важно да дадем пример и да потърсим начини за намаляване или дори елиминиране на микропластмасата.

Ресурси
Изображение на символа за рецеклиране, съставен от корони на дървета - снимка от високо

Стремим се да повишим чувствителността на своите служители по отношение на екологичния отпечатък. Предприемаме нови мерки и предлагаме на клиентите възможност да използват природните ресурси отговорно.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.

Опаков- ка
Изображение на регал в хипермаркет, на който има кашон с бутилки олио K-Classic

Етикетираме нашите подобрени опаковки с логото "Опаковано с отговорност", което прави мерките за намаляване на пластмасата видими при всяка покупка.

Fair-
trade
Изображение на производител на кафе и какао, който държи в ръцете си зърна

Програмата Fairtrade Cocoa дава възможност на земеделците да продават по-голяма част от своята реколта при условия на справедлива търговия.

Разноо-
бразие
Изображение на пеперуди и цветна поляна

Като лидер в сектора на търговията ние считаме опазването на природата и устойчивото използване на световното биоразнообразие за наш дълг.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

Съмиш-
леници
Изображение на протегната човешка ръка със смачкана пластмасова бутилка в дланта

Борбата с пластмасата не е лека. За устойчива промяна е необходима информираност за основите на проблема и възможните алтернативи. Затова за нас е важно съмишлениците ни в тази кауза да стават все повече.