Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Дарител-
ство
Изображение на длани на двама възрастни и едно дете, които заедно държат предмет във формата на сърце

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под слогана "Действията носят промяната".

Добро-
волци
Изображение на вдигнати във въздуха и събрани една към друга длани на повече хора

Компанията насърчава култура на дарителство от работното място и развива проекти за корпоративно доброволчество.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

Микро- пласт-
маса
Изображение на голяма метална цедка над повърхността на естествен воден басейн, пълна с малки парчета пластмаса

Почти незабелязано, ден след ден, най-малките пластмасови частици натоварват както хората, така и околната среда. Ето защо за нас е важно да дадем пример и да потърсим начини за намаляване или дори елиминиране на микропластмасата.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Отличия
Изображение на аплодиращи ръце на мътен фон на зелена поляна с дървета

Отличията и наградите, които получаваме, показват, че сме на правилния път и усилията ни си струват.

Разноо-
бразие
Изображение на пеперуди и цветна поляна

Като лидер в сектора на търговията ние считаме опазването на природата и устойчивото използване на световното биоразнообразие за наш дълг.

Топлина
Изображение на хладилни витрини в хипермаркет Kaufland

Основен приоритет в нашите филиали са опазването на околната среда, значителното намаляване на CO2 емисиите и разхода на енергия.

Detox
Изображение на майка с малко дете на ръце, заедно слагат щипки на прането на простора

Държим на качеството и безопасността при производството на облекла, домашен текстил и обувки. Затова подкрепяме кампанията "Detox" на екологичната организация Greenpeace.

Ресурси
Изображение на символа за рецеклиране, съставен от корони на дървета - снимка от високо

Стремим се да повишим чувствителността на своите служители по отношение на екологичния отпечатък. Предприемаме нови мерки и предлагаме на клиентите възможност да използват природните ресурси отговорно.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Доклад
Изображение на земното кълбо във вид на ябълка

Под мотото "Действията носят промяната" Kaufland България прилага последователни действия в седем основни области. Виж кои са те.