Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Риба
Изображение на рибарска лодка в спокойни води

Избираме продуктите от нашия асортимент разумно, насърчаваме строгите изисквания за сертифициране и обръщаме особено внимание на информацията и прозрачността.

Отличия
Изображение на аплодиращи ръце на мътен фон на зелена поляна с дървета

Отличията и наградите, които получаваме, показват, че сме на правилния път и усилията ни си струват.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

GOTS
Изображение на памуково поле и парче хартия, изрязано във формата на фланелка

Отговорното отношение към природата и околната среда заема все по-важно място в нашето ежедневие. Производството на текстил не прави изключение – и при него екосъобразните процеси стават все по-актуални.

Дарител-
ство
Изображение на длани на двама възрастни и едно дете, които заедно държат предмет във формата на сърце

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под слогана "Действията носят промяната".

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.

Добро-
волци
Изображение на вдигнати във въздуха и събрани една към друга длани на повече хора

Компанията насърчава култура на дарителство от работното място и развива проекти за корпоративно доброволчество.

Устойчи-
вост
Изображение на усмихната жена в какаова плантация

Програмата на UTZ допринася за щадящо околната среда добиване на какао и за подобряване на икономическите и социални условия в страните производители.

Доклад
Изображение на земното кълбо във вид на ябълка

Под мотото "Действията носят промяната" Kaufland България прилага последователни действия в седем основни области. Виж кои са те.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Fair-
trade
Изображение на производител на кафе и какао, който държи в ръцете си зърна

Програмата Fairtrade Cocoa дава възможност на земеделците да продават по-голяма част от своята реколта при условия на справедлива търговия.

Ресурси
Изображение на символа за рецеклиране, съставен от корони на дървета - снимка от високо

Стремим се да повишим чувствителността на своите служители по отношение на екологичния отпечатък. Предприемаме нови мерки и предлагаме на клиентите възможност да използват природните ресурси отговорно.