Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Риба
Изображение на рибарска лодка в спокойни води

Избираме продуктите от нашия асортимент разумно, насърчаваме строгите изисквания за сертифициране и обръщаме особено внимание на информацията и прозрачността.

Топлина
Изображение на хладилни витрини в хипермаркет Kaufland

Основен приоритет в нашите филиали са опазването на околната среда, значителното намаляване на CO2 емисиите и разхода на енергия.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.

е-мобил-ност
Изображение на зарядна станция за електрически автомобили

Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции.

Без раз-
хищение
Изображение на плодове и зеленчуци - домат, краставица, картофи, люти чушки, резене

Отговорното пазаруване и намаляването на хранителни отпадъци са приоритетни за нас теми. Затова прилагаме редица вътрешни процеси за ограничаването им.

Микро- пласт-
маса
Изображение на голяма метална цедка над повърхността на естествен воден басейн, пълна с малки парчета пластмаса

Почти незабелязано, ден след ден, най-малките пластмасови частици натоварват както хората, така и околната среда. Ето защо за нас е важно да дадем пример и да потърсим начини за намаляване или дори елиминиране на микропластмасата.

Клима- тично-
неутрал- но*
Изображение на зелена гора

При производството и транспорта на всеки продукт се генерират CO2 емисии. При климатично неутралните продукти тези емисии са компенсирани чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.

Син касов
бон
Изображение на кошница със свежи зеелнчуци и син касов бон, щадящ околната среда

Без съдържание на феноли и други химически оцветители, светлоустойчив, масло-и водоустойчив.

Fair-
trade
Изображение на производител на кафе и какао, който държи в ръцете си зърна

Програмата Fairtrade Cocoa дава възможност на земеделците да продават по-голяма част от своята реколта при условия на справедлива търговия.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.

Detox
Изображение на майка с малко дете на ръце, заедно слагат щипки на прането на простора

Държим на качеството и безопасността при производството на облекла, домашен текстил и обувки. Затова подкрепяме кампанията "Detox" на екологичната организация Greenpeace.