Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Ресурси
Изображение на символа за рецеклиране, съставен от корони на дървета - снимка от високо

Стремим се да повишим чувствителността на своите служители по отношение на екологичния отпечатък. Предприемаме нови мерки и предлагаме на клиентите възможност да използват природните ресурси отговорно.

е-мобил-ност
Изображение на зарядна станция за електрически автомобили

Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции.

Разноо-
бразие
Изображение на пеперуди и цветна поляна

Като лидер в сектора на търговията ние считаме опазването на природата и устойчивото използване на световното биоразнообразие за наш дълг.

Топлина
Изображение на хладилни витрини в хипермаркет Kaufland

Основен приоритет в нашите филиали са опазването на околната среда, значителното намаляване на CO2 емисиите и разхода на енергия.

Устойчи-
вост
Изображение на усмихната жена в какаова плантация

Програмата на UTZ допринася за щадящо околната среда добиване на какао и за подобряване на икономическите и социални условия в страните производители.

Отличия
Изображение на аплодиращи ръце на мътен фон на зелена поляна с дървета

Отличията и наградите, които получаваме, показват, че сме на правилния път и усилията ни си струват.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Съмиш-
леници
Изображение на протегната човешка ръка със смачкана пластмасова бутилка в дланта

Борбата с пластмасата не е лека. За устойчива промяна е необходима информираност за основите на проблема и възможните алтернативи. Затова за нас е важно съмишлениците ни в тази кауза да стават все повече.

Риба
Изображение на рибарска лодка в спокойни води

Избираме продуктите от нашия асортимент разумно, насърчаваме строгите изисквания за сертифициране и обръщаме особено внимание на информацията и прозрачността.

Без раз-
хищение
Изображение на плодове и зеленчуци - домат, краставица, картофи, люти чушки, резене

Отговорното пазаруване и намаляването на хранителни отпадъци са приоритетни за нас теми. Затова прилагаме редица вътрешни процеси за ограничаването им.

Устойчив
текстил
Изображение на макари с текстилни конци

Екосъобразните процеси и социалните стандарти при производството на текстил стават все по-важни.

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.