Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.

Дарител-
ство
Изображение на длани на двама възрастни и едно дете, които заедно държат предмет във формата на сърце

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под слогана "Действията носят промяната".

Антарк-
тида
Изображение на пингвини, които прескачат между ледени блокове

Отправяме се към Ледения континент в подкрепа на научните изследвания на промените в климата

Fair-
trade
Изображение на производител на кафе и какао, който държи в ръцете си зърна

Програмата Fairtrade Cocoa дава възможност на земеделците да продават по-голяма част от своята реколта при условия на справедлива търговия.

Съмиш-
леници
Изображение на протегната човешка ръка със смачкана пластмасова бутилка в дланта

Борбата с пластмасата не е лека. За устойчива промяна е необходима информираност за основите на проблема и възможните алтернативи. Затова за нас е важно съмишлениците ни в тази кауза да стават все повече.

Добро-
волци
Изображение на вдигнати във въздуха и събрани една към друга длани на повече хора

Компанията насърчава култура на дарителство от работното място и развива проекти за корпоративно доброволчество.

Доклади
Изображение на земното кълбо във вид на ябълка

Под мотото "Действията носят промяната" Kaufland България прилага последователни действия в седем основни области. Виж кои са те.

Дари с
DARA
Изображение на DARA, държаща донат

Дари с DARA и Kaufland e съвместната ни социална инициатива с една от най-обичаните български музикални звезди – DARA. 

Станция за реци-
клиране
Изображение на монета със символ за рециклиране

Рециклирай пластмасовите си бутилки и алуминиеви кенове и вземи ековаучер.

Без раз-
хищение
Изображение на плодове и зеленчуци - домат, краставица, картофи, люти чушки, резене

Отговорното пазаруване и намаляването на хранителни отпадъци са приоритетни за нас теми. Затова прилагаме редица вътрешни процеси за ограничаването им.

Син касов
бон
Изображение на кошница със свежи зеелнчуци и син касов бон, щадящ околната среда

Без съдържание на феноли и други химически оцветители, светлоустойчив, масло-и водоустойчив.