Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Куклен
театър
Изображение на рекламна визия за куклен театър в Kaufland Варна - Трошево

Приказни постановки за най-малките в Kaufland-Варна (Трошево)

Устойчив
текстил
Изображение на макари с текстилни конци

Екосъобразните процеси и социалните стандарти при производството на текстил стават все по-важни.

Съмиш-
леници
Изображение на протегната човешка ръка със смачкана пластмасова бутилка в дланта

Борбата с пластмасата не е лека. За устойчива промяна е необходима информираност за основите на проблема и възможните алтернативи. Затова за нас е важно съмишлениците ни в тази кауза да стават все повече.

Fair-
trade
Изображение на производител на кафе и какао, който държи в ръцете си зърна

Програмата Fairtrade Cocoa дава възможност на земеделците да продават по-голяма част от своята реколта при условия на справедлива търговия.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

Дари с
DARA

Дари с DARA и Kaufland e съвместната ни социална инициатива с една от най-обичаните български музикални звезди – DARA. 

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.

Отличия
Изображение на аплодиращи ръце на мътен фон на зелена поляна с дървета

Отличията и наградите, които получаваме, показват, че сме на правилния път и усилията ни си струват.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

е-мобил-ност
Изображение на зарядна станция за електрически автомобили

Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции.

Станция за реци-
клиране
Изображение на монета със символ за рециклиране

Рециклирай пластмасовите си бутилки и алуминиеви кенове и вземи ековаучер.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.