Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Отличия
Изображение на аплодиращи ръце на мътен фон на зелена поляна с дървета

Отличията и наградите, които получаваме, показват, че сме на правилния път и усилията ни си струват.

За живот-
ните
Изображение на свободно отглеждани кокошки сред природата

Защитата на животните е важна тема в наши дни и ние искаме да имаме своя принос към нея.

Устойчи-
вост
Изображение на усмихната жена в какаова плантация

Програмата на UTZ допринася за щадящо околната среда добиване на какао и за подобряване на икономическите и социални условия в страните производители.

Съмиш-
леници
Изображение на протегната човешка ръка със смачкана пластмасова бутилка в дланта

Борбата с пластмасата не е лека. За устойчива промяна е необходима информираност за основите на проблема и възможните алтернативи. Затова за нас е важно съмишлениците ни в тази кауза да стават все повече.

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.

Доклади
Изображение на земното кълбо във вид на ябълка

Под мотото "Действията носят промяната" Kaufland България прилага последователни действия в седем основни области. Виж кои са те.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Риба
Изображение на рибарска лодка в спокойни води

Избираме продуктите от нашия асортимент разумно, насърчаваме строгите изисквания за сертифициране и обръщаме особено внимание на информацията и прозрачността.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.

Устойчив
текстил
Изображение на макари с текстилни конци

Екосъобразните процеси и социалните стандарти при производството на текстил стават все по-важни.