Изображение на зелена поляна и синьо небе с малки бели облачета

Действията носят промяната

Ние в Kaufland сме убедени, че само действията носят промяната и непрекъснато работим по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Запознай се с тях и се включи.

Риба
Изображение на рибарска лодка в спокойни води

Избираме продуктите от нашия асортимент разумно, насърчаваме строгите изисквания за сертифициране и обръщаме особено внимание на информацията и прозрачността.

Veggie
Изображение на плодове и зеленчуци в плетени кошници

Растителната диета има не само положителни ефекти върху здравето и околната среда – тя е и изключително вкусна.

Клима- тично-
неутрал- но*
Изображение на зелена гора

При производството и транспорта на всеки продукт се генерират CO2 емисии. При климатично неутралните продукти тези емисии са компенсирани чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.

Служите-
ли

Ние поемаме отговорност за нашите служители в множество аспекти.

Устойчи-
вост
Изображение на усмихната жена в какаова плантация

Програмата на UTZ допринася за щадящо околната среда добиване на какао и за подобряване на икономическите и социални условия в страните производители.

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.

Detox
Изображение на майка с малко дете на ръце, заедно слагат щипки на прането на простора

Държим на качеството и безопасността при производството на облекла, домашен текстил и обувки. Затова подкрепяме кампанията "Detox" на екологичната организация Greenpeace.

Устойчив
текстил
Изображение на макари с текстилни конци

Екосъобразните процеси и социалните стандарти при производството на текстил стават все по-важни.

Био
Изображение на ръце, които държат ябълки

Предлагаме богат избор от органични продукти във всички продуктови категории. Много от тези продукти са от собствената марка на Kaufland K-Bio.

Доклади
Изображение на земното кълбо във вид на ябълка

Под мотото "Действията носят промяната" Kaufland България прилага последователни действия в седем основни области. Виж кои са те.

Ресурси
Изображение на символа за рецеклиране, съставен от корони на дървета - снимка от високо

Стремим се да повишим чувствителността на своите служители по отношение на екологичния отпечатък. Предприемаме нови мерки и предлагаме на клиентите възможност да използват природните ресурси отговорно.