Ваучери за храна от Kaufland

Уважаеми клиенти, по повод промени в законодателството информираме, че Kaufland продължава да приема разплащания с хартиени ваучери за храна по наредби 7 и 11 от ЗКПО. Ваучери за храна на електронен носител ще бъдат приемани след сключване на съответните договори. За последващи стъпки ще бъдете информирани своевременно. При въпроси моля, обърнете се към Вашия работодател.

 

Кауфланд Сървис ЕООД е лицензиран оператор на ваучери за храна от 2012 г.

Дружеството отпечатва следните видове ваучери:

 • ваучери за храна съгласно Наредба № 7/2003 на МТСП и МФ и чл.209 от ЗКПО
 • ваучери съгласно Наредба № 11/2005 на МТСП и МЗ

Ако искате да осигурите на служителите си допълнителни доходи, освободени от данъци и осигуровки, предлагаме Ви да поръчате при нас ваучери за храна.

Предимствата на Кауфланд Сървис

 • Ние сме един от водещите оператори на пазара за ваучери за храна.
 • Работим със стотици корпоративни клиенти.
 • Ваучерите ни са валидни в широка мрежа от над 1800 търговски обекти в цялата страна.
 • Услугата ни достига до над 50 000 ползватели.

Социалните придобивки под формата на ваучери за храна

 • Подпомагат компаниите да бъдат по-атрактивни работодатели.
 • Помагат на работодателите да привличат и задържат служителите си.
 • Ваучерите за храна са освободени от данък и осигуровки.
 • Мотивират служителите и повишават тяхната покупателна способност.
 • Подобряват качеството на живот, спомагат за здравословно и балансирано хранене.
 • Помагат на служителите и техните семейства да избират по свой вкус храни и продукти, както и да посрещат ежедневните си нужди.

Ваучери за храна по Наредба № 7 или Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11?

Предимства на ваучери за храна по Наредба 7

 • Оптимизиране на разходите за работодателите чрез освобождаване от данък и осигуровки върху сумата до 60 лв. / месечно.
 • Използване на опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите.
 • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите.
 • Лесна употреба.

Предимства на ваучери за безплатна храна по Наредба 11

С наредба № 11 се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна за работници и служители, които работят в предприятия със специфични условия на труд.

 • Оптимизиране на разходите за работодателите чрез освобождаване от данък и осигуровки без ограничение на сумата.
 • Използване на опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите.
 • Оптимизиране на разходите за работодателите.
 • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите.
 • Лесна употреба.

Актуален списък с търговските обекти, приемащи Kaufland ваучери за храна като разплащателно средство, както и допълнителна информация относно отпечатването, доставката и осребряването на ваучерите за храна, можете да намерите на https://vaucheri.kaufland.bg/

Кауфланд Сървис ЕООД
ул. „Скопие“ 1А
София 1233

https://vaucheri.kaufland.bg/