Ваучери за храна от Kaufland

Кауфланд Сървис ЕООД е лицензиран оператор на ваучери за храна от 2012 г. Дружеството отпечатва ваучери за храна съгласно Наредба №7/2003 на МТСП и МФ, Наредба №11/2005 на МТСП и МЗ  и чл.209 от ЗКПО.

Предимствата на Kaufland Сървис

 • Ние сме един от водещите оператори на пазара за ваучери за храна.
 • Работим със стотици корпоративни клиенти.
 • Ваучерите ни са валидни в широка мрежа от търговски обекти.
 • Услугата ни е избрана от над 50 000 ползватели.

Ваучерите за храна като социална придобивка

Ако искате да осигурите на служителите си допълнителни доходи, освободени от данъци и осигуровки, предлагаме Ви да поръчате при нас ваучери за храна.

 • Подпомагат компаниите да бъдат по-атрактивни работодатели.
 • Помагат на работодателите да привличат и задържат служителите си.
 • Дават възможност на компаниите да оптимизират своите разходи, ваучерите за храна са освободени от данък и осигуровки до 60 лв. месечно, както за работодател, така и за служител.
 • Мотивират служителите и повишават тяхната покупателна способност.
 • Подобряват качеството на живот, спомагат за здравословно и балансирано хранене.
 • Помагат на служителите и техните семейства да избират по свой вкус храни и продукти, както и да посрещат ежедневните си нужди.

Ваучери за храна по Наредба № 7 или Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11?

С наредба № 11 се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна за работници и служители, които работят в предприятия със специфични условия на труд.

Предимства на ваучери за храна

 • Оптимизиране на разходите.
 • Освобождаване от данък и осигуровки върху сумата до 60 лв. / месечно.
 • Използване на опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите.
 • Увеличение на месечното възнаграждение.
 • Освобождаване от данък и осигуровки върху сумата до 60 лв. / месечно.
 • Лесна употреба.

Предимства на ваучери за безплатна храна

 • Освобождаване от данък и осигуровки без ограничение на сумата.
 • Използване на опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите.
 • Оптимизиране на разходите.
 • Освобождаване от данък и осигуровки без ограничение на сумата.
 • Увеличение на месечното възнаграждение.
 • Лесна употреба.

Ваучери за храна Kaufland се приемат освен в търговските вериги на Kaufland и Лидл, в широка мрежа от търговски обекти на територията на страната.

Кауфланд Сървис ЕООД
ул. „Скопие“ 1А
София 1233
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19