Ваучери за храна от Kaufland

Кауфланд Сървис ЕООД е лицензиран оператор на ваучери за храна от 2012 г.

Дружеството отпечатва следните видове ваучери:

 • ваучери за храна съгласно Наредба № 7/2003 на МТСП и МФ и чл.209 от ЗКПО
 • ваучери съгласно Наредба № 11/2005 на МТСП и МЗ

Ако искате да осигурите на служителите си допълнителни доходи, освободени от данъци и осигуровки, предлагаме Ви да поръчате при нас ваучери за храна.

Предимствата на Кауфланд Сървис

 • Ние сме един от водещите оператори на пазара за ваучери за храна.
 • Работим със стотици корпоративни клиенти.
 • Ваучерите ни са валидни в широка мрежа от над 1800 търговски обекти в цялата страна.
 • Услугата ни достига до над 50 000 ползватели.

Социалните придобивки под формата на ваучери за храна

 • Подпомагат компаниите да бъдат по-атрактивни работодатели.
 • Помагат на работодателите да привличат и задържат служителите си.
 • Ваучерите за храна са освободени от данък и осигуровки.
 • Мотивират служителите и повишават тяхната покупателна способност.
 • Подобряват качеството на живот, спомагат за здравословно и балансирано хранене.
 • Помагат на служителите и техните семейства да избират по свой вкус храни и продукти, както и да посрещат ежедневните си нужди.

Ваучери за храна по Наредба № 7 или Ваучери за безплатна храна по Наредба № 11?

Предимства на ваучери за храна по Наредба 7

 • Оптимизиране на разходите за работодателите чрез освобождаване от данък и осигуровки върху сумата до 60 лв. / месечно.
 • Използване на опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите.
 • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите.
 • Лесна употреба.

Предимства на ваучери за безплатна храна по Наредба 11

С наредба № 11 се определят условията и редът за осигуряване на безплатна храна за работници и служители, които работят в предприятия със специфични условия на труд.

 • Оптимизиране на разходите за работодателите чрез освобождаване от данък и осигуровки без ограничение на сумата.
 • Използване на опростена система за поръчка, раздаване и осчетоводяване на ваучерите.
 • Оптимизиране на разходите за работодателите.
 • Увеличение на месечното възнаграждение за служителите.
 • Лесна употреба.

Актуален списък с търговските обекти, приемащи Kaufland ваучери за храна като разплащателно средство, както и допълнителна информация относно отпечатването, доставката и осребряването на ваучерите за храна, можете да намерите на https://vaucheri.kaufland.bg/

Кауфланд Сървис ЕООД
ул. „Скопие“ 1А
София 1233

https://vaucheri.kaufland.bg/