Нашите усилия за опазване на околната среда

Разговорите за опазване на околната среда и климата не са достатъчни за нас – ние работим по тази тема. Затова във всички отдели на компанията са предприети мерки в тази насока. Нашите усилия са насочени към това да използваме все по-ефективно наличните природни ресурси.  

Нашите активности са разнообразни – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на отпадъците в нашите филиали.

Климатични цели

Заедно срещу климатичните промени

Изображение на две зарчета, които показват 2 и 1,5 °C

Климатичните промени представляват реална заплаха за препитанието ни. Крайно време е да действаме на всички нива на обществото. Още през август 2020 г. групата Schwarz, част от която е Kaufland, се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели Science Based Targets Initiative (SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които вече са официално потвърдени от инициативата.

Групата Schwarz си е поставила за цел да намали оперативните емисии с 55% до 2030 г. в сравнение с 2019 г., като така дава измерим принос за постигане на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C. За да я постигне, групата възнамерява да получава 100% "зелена" електроенергия от 2022 година.

Kaufland като част от групата Schwarz подкрепя постигането на тази цел чрез своя климатична стратегия и специфични климатични цели, които се основават на методологията на SBTi. Стратегията на Kaufland следва подхода да избягва, намалява и компенсира емисиите не само в обектите на компанията, но и тези във веригата на доставка.

Научно обоснованите цели като основа за климатичните цели 

Още през август 2020 г. групата Schwarz се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели Science Based Targets Initiative (SBTi). След изготвянето на пълна климатична равносметка и анализ на CO2 отпечатъка бяха определени цели за опазване на климата, съгласно методологията на SBTi. Те бяха подкрепени с мерки за намаляване, избягване или компенсиране на емисиите на CO2 както в компанията, така и във веригата на доставки.

Климатични цели на Kaufland България:

-    Намаляване на оперативните емисии във всички страни с над 80 на сто до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.) чрез икономическа дейност в съответствие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C на Парижкото споразумение за климата;
-    Преминаване към "зелена" електроенергия от 2022 г. във всички хипермаркети Kaufland, както и в логистичните бази на компанията и нейния административен офис;
-    Постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2).
-    Създаване на стимули за доставчиците на Kaufland да намаляват сами своите емисии. Доставчиците, които са отговорни за 80% от свързаните с продукти емисии от обхват 3, ще бъдат ангажирани да определят климатична цел до 2026 година.

Намаляване на оперативните емисии

Целта ни е да намалим оперативните емисии от 2019 г. до 2030 г. с над 80%.

  • За да постигнем това от 2022 г. във всички хипермаркети Kaufland, в логистичните бази и административните офиси във всички държави ще се премине към електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.
  • В допълнение целим постигането на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2). Kaufland работи с опитни партньори за компенсиране на оперативните парникови газове. Компенсационните проекти се подбират според високи изисквания за качество като например Златния стандарт. По този начин Kaufland компенсира своите експлоатационни емисии и прави бизнес операциите² си климатично неутрални. В същото време продължаваме да работим за намаляването или дори избягването на емисиите CO2, където това е възможно.

Намаляване на непреките емисии на парникови газове

За да намалим непреките емисии на парникови газове (не попадащи в обхват 2), които възникват "надолу" и "нагоре" по веригата на доставки, ние задължаваме доставчиците, които са отговорни за 80% от свързаните с продукти емисии от обхват 3, да си поставят климатични цели, съгласно метода SBTi до 2026 г. Целта ни е да подкрепяме и придружаваме нашите бизнес партньори в това им начинание. В допълнение, Kaufland се ангажира да намали абсолютните си емисии от обхват 3 по отношение на използването на продадени горива с 27,5% до 2030 г., в сравнение с 2019 г.


Климатично неутрален асортимент

Пазаруваш и допринасяш за опазването на климата

Всеки може да направи нещо за опазването на климата. Отговорното потребление вече дава своя положителен принос по темата. За да бъде и вашето пазарно поведение съобразено с климата, ние ви предлагаме широка гама от щадящи околната среда продукти.

Регионални и сезонни продукти

Изображение на производител, застанал до своя трактор

Устойчиви продукти са тези, които на първо място не генерират ненужни емисии на CO2.

Пример за такива са регионалните продукти. Тъй като не трябва да се транспортират дълго и сложно, те генерират значително по-малко парникови газове Сезонните продукти, които се отглеждат в страната ни, не се нуждаят от специален начин на съхранение. Това също ни позволява да намалим консумацията на енергия.

Биопродукти

Изображение на мъж, който държи в ръцете си червени ябълки

Друг съществен компонент от нашата стратегия за устойчиво развитие са продуктите от биологично земеделие. Те са особено щадящи климата, тъй като при производството им не се използват минерални торове и пестициди, липсват висока консумация на енергия и вредни за климата емисии азотен оксид. В допълнение, органично обработваните почви обикновено съхраняват повече въглерод. Това означава, че биологичното земеделие постига до 50% по-ниски емисии на CO2 в сравнение с конвенционалното земеделие.

Веган продукти

Изображение на кошници, пълни с различни плодове и зеленчуци

Вегетарианският и веган начин на хранене имат важен принос за опазването на климата. Избягването на животински храни като говеждо месо, сирене и масло води до избягването на сложни производствени процеси и високи емисии на CO2. Говедовъдството и соята като фураж допринасят за голямото потребление на ресурси и разрушаването на цели екосистеми, което от своя страна причинява много парникови газове.

Продукти с устойчива опаковка

Изображение на картонени щайги

Видът производство, произходът и пътят до хипермаркета са решаващи за екологичния отпечатък на продуктите. Видът на опаковката също не е маловажен.

Правим всичко възможно производството на опаковките за продуктите от собствените ни марки да се случва в рамките на един цикъл. Това означава, че ценните суровини не се губят, а се използват отново и отново. Това от своя страна намалява емисиите на CO2 при производството на опаковки с до 50%.

Логистика

Зелена инфраструктура и процеси

Ефективно използване на ресурсите, намаляване на екологичния отпечатък и насърчаване опазването на околната среда - това са цели, които си поставяме в областта на логистката.

Зарядни станции за електромобили

Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции. Чрез тях целим както да щадим околната среда, така и да улесним нашите клиенти, като предоставим на собствениците на енергийно ефективни автомобили комфорта да зареждат автомобила си, докато пазаруват.

Изображение на зарядна станция за електромобили

Зелена логистика

Изображение на два камиона, задвижвани с природен газ

Kaufland България е единственото дружество в групата германски хипермаркети, в което над 85% от доставките до хипермаркетите се извършват с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). Компанията подкрепя развитието на "зелена" логистика у нас и от 2018 г. броят на CNG камионите, които обслужват доставките на Kaufland, непрекъснато се увеличава.

"Да бъдем първата компания от европейското семейство на Kaufland, която може да се похвали със "зелена" доставка на локално ниво е повод за гордост за страната ни. Може да се каже, че Kaufland България е и сред двигателите за навлизането на CNG камионите у нас. Доставчиците на логистични услуги, с които работим, имат гарантиран бизнес и надежден партньор в наше лице и това им дава сигурност да инвестират в нови и щадящи природата технологии“, коментира Емил Димитров, директор направление "Логистика" в Kaufland България.

Веригата осъществява "зелена" доставка до своите хипермаркети в сътрудничество със своите логистични партньори "PIMK",  "Biomet", и "Евротранспорт 2000", опериращи със CNG камиони "Iveco” и "Scania”. По данни на Асоциацията за превозни средства с природен и био газ (NGVA Europе) от 2019 г., вследствие използването на LNG и CNG технологии емисиите на парникови газове могат да бъдат намалени с до 95%.

“Biomet": “Глобал Биомет ЕООД, като една от големите фирми, работещи постоянно в посока опазване на околната среда и спазвайки своята ангажираност в тази насока, избра да инвестира в по-скъпи, но по-екологично чисти и безопасни транспортни средства - CNG камиони. Доверихме се на нашия партньор Скания България за доставка на превозните средства. Същността на CNG концепцията е "Чисто, тихо, безопасно". Използването на  CNG  технологиите допринася  за:

- 50% по ниски нива на шум;
- с до 95% намаление на емисиите на парникови газове;
- 50% по-малко разходи за ТОЛ-такси;

С подкрепата на нашите дългогодишни партньори Kaufland България успяваме да предоставим една по-съвременна и екологично чиста транспортна услуга."

"Евротранспорт 2000": "В съвременния свят да мислиш екологично не е просто еднодневна мода. Това е ангажимент и отговорност към следващите поколения. CNG автомобилите са стъпка по дългия път, който всички заедно трябва да извървим. Поздравяваме Kaufland и техните партньори за прогресивния подход, стремежа към опазване на природата и загрижеността за бъдещето."

Сгъваемите палети на Kaufland

С нашите сгъваеми палети въвеждаме нови стандарти в логистиката. В централните ни логистични отдели разработихме сгъваеми метални палети, които вече са приложени в Германия, Словакия и България.

Иновативните платформи за товарене са предназначени да оптимизират процесите на логистиката в дългосрочен план. С експлоатационен живот повече от десет години, сгъваемите палети са много по-устойчиви от конвенционалните европалети. Те се използват стотици пъти на ден при транспортиране на артикули, а ергономичните им предимства значително улесняват работата на служителите ни в магазинната мрежа и централния склад.

Сгъваемите ни палети позволяват да използваме цялата височина за товарене на камионите и да оптимизираме обемите. По този начин успяваме да намалим транспортните маршрути и да спестим въглеродни емисии, което се различава при използването на европалети с ограничена височина на опаковане.

Компанията ни дава пример и за по-голяма устойчивост по отношение на околната среда, тъй като стабилните странични стени на новите палети спестяват употребата на 250 тона фолио годишно.

 


Строителство и оборудване

Ефективен енергиен мениджмънт

Благодарение на успешния енергиен мениджмънт ние съумяваме да насърчим енергийно oсъзнатото поведение на служителите си, да увеличим енергийната ефективност на имотите си, както и да осигурим тяхната устойчива експлоатация. С помощта на софтуерна система за управление, постоянно следим енергийните потоци във всичките ни хипермаркети, логистични центрове и административни сгради. Освен това можем да идентифицираме потенциални енергийни спестявания както и да документираме успешно приложените мерки.

Изображение на мъжка ръка, която чертае диаграма

Сертифициране по ISO 50001

Непрекъснато работим за подобряване на нашата енергийна ефективност. За тази цел, управлението на енергията във всичките ни хипермаркети, логистични центрове и административни сгради е сертифицирано по международния стандарт ISO 50001.

Изображение на Kaufland табела пред хипермаркет

LED осветление

В нашите филиали и логистични центрове ние залагаме на енергоспестяващо осветление. При всички новооткрити или модернизирани хипермаркети цялата търговска зала е напълно оборудвана с LED осветление.


Въглероден отпечатък  

Намаляваме CO₂ емисиите непрекъснато

Непрекъснато работим върху намаляването на парниковите газове, причинени от нашите бизнес дейности. От 2015 г. документираме постепенното намаляване на CO₂ емисиите в годишен доклад за въглеродния отпечатък, в който описваме и нашия напредък.Действията носят промяната

Това също може да ви интересува.  

Без раз-
хищение
Изображение на плодове и зеленчуци - домат, краставица, картофи, люти чушки, резене

Отговорното пазаруване и намаляването на хранителни отпадъци са приоритетни за нас теми. Затова прилагаме редица вътрешни процеси за ограничаването им.

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.