Нашите усилия за опазване на околната среда

Разговорите за опазване на околната среда и климата не са достатъчни за нас – ние работим по тази тема. Затова във всички отдели на компанията са предприети мерки в тази насока. Нашите усилия са насочени към това да използваме все по-ефективно наличните природни ресурси.  

Нашите активности са разнообразни – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на отпадъците в нашите филиали.

Климатични цели

Заедно срещу климатичните промени

Изображение на две зарчета, които показват 2 и 1,5 °C

Климатичните промени представляват реална заплаха за препитанието ни. Крайно време е да действаме на всички нива на обществото. Групата Schwarz, към която принадлежи и Kaufland, от години предприема различни стъпки в посока защита на климата. Сега сме по-решени от всякога и си поставяме амбициозни климатични цели - така наречените Научнообосновани цели (Science Based Targets).

През август 2020 г. Schwarz Group подаде декларация за членство в инициативата Science Based Target. Предстои да бъдат определени конкретните цели и мерки, с които CO2 емисиите от търговската дейност и веригата на доставки могат да бъдат избегнати, намалени или компенсирани. Като социално отговорна компания ние искаме да допринесем за постигане на целта, обявена с Парижкото споразумение относно изменението на климата за ограничаване на глобалното затопляне до по-малко от 2 °C.

Вие също можете да допринесете за опазването на климата, като купувате от регионалните ни продукти. Така, вие не само подкрепяте нашите регионални производители, но и спестявате CO2 емисии, благодарение на кратките транспортни маршрути до вашия хипермаркет Kaufland.


Логистика

Зелена инфраструктура и процеси

Ефективно използване на ресурсите, намаляване на екологичния отпечатък и насърчаване опазването на околната среда - това са цели, които си поставяме в областта на логистката.

Зарядни станции за електромобили

Част от нашите "зелени" практики и от дългосрочната ни програма за енергийна ефективност е оборудването на филиалите ни с бързозарядни електрически станции. Чрез тях целим както да щадим околната среда, така и да улесним нашите клиенти, като предоставим на собствениците на енергийно ефективни автомобили комфорта да зареждат автомобила си, докато пазаруват.

Изображение на електромобил, който се намира на зарядна станция за електромобили

Зелена логистика

Изображение на два камиона, задвижвани с природен газ

Kaufland България е единственото дружество в групата германски хипермаркети, в което над 85% от доставките до хипермаркетите се извършват с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). Компанията подкрепя развитието на "зелена" логистика у нас и от 2018 г. броят на CNG камионите, които обслужват доставките на Kaufland, непрекъснато се увеличава.

"Да бъдем първата компания от европейското семейство на Kaufland, която може да се похвали със "зелена" доставка на локално ниво е повод за гордост за страната ни. Може да се каже, че Kaufland България е и сред двигателите за навлизането на CNG камионите у нас. Доставчиците на логистични услуги, с които работим, имат гарантиран бизнес и надежден партньор в наше лице и това им дава сигурност да инвестират в нови и щадящи природата технологии“, коментира Емил Димитров, директор направление "Логистика" в Kaufland България.

Веригата осъществява "зелена" доставка до своите хипермаркети в сътрудничество със своите логистични партньори "PIMK",  "Biomet", и "Евротранспорт 2000", опериращи със CNG камиони "Iveco” и "Scania”. По данни на Асоциацията за превозни средства с природен и био газ (NGVA Europе) от 2019 г., вследствие използването на LNG и CNG технологии емисиите на парникови газове могат да бъдат намалени с до 95%.

“Biomet": “Глобал Биомет ЕООД, като една от големите фирми, работещи постоянно в посока опазване на околната среда и спазвайки своята ангажираност в тази насока, избра да инвестира в по-скъпи, но по-екологично чисти и безопасни транспортни средства - CNG камиони. Доверихме се на нашия партньор Скания България за доставка на превозните средства. Същността на CNG концепцията е "Чисто, тихо, безопасно". Използването на  CNG  технологиите допринася  за:

- 50% по ниски нива на шум;
- с до 95% намаление на емисиите на парникови газове;
- 50% по-малко разходи за ТОЛ-такси;

С подкрепата на нашите дългогодишни партньори Kaufland България успяваме да предоставим една по-съвременна и екологично чиста транспортна услуга."

"Евротранспорт 2000": "В съвременния свят да мислиш екологично не е просто еднодневна мода. Това е ангажимент и отговорност към следващите поколения. CNG автомобилите са стъпка по дългия път, който всички заедно трябва да извървим. Поздравяваме Kaufland и техните партньори за прогресивния подход, стремежа към опазване на природата и загрижеността за бъдещето."

Сгъваемите палети на Kaufland

С нашите сгъваеми палети въвеждаме нови стандарти в логистиката. В централните ни логистични отдели разработихме сгъваеми метални палети, които вече са приложени в Германия, Словакия и България.

Иновативните платформи за товарене са предназначени да оптимизират процесите на логистиката в дългосрочен план. С експлоатационен живот повече от десет години, сгъваемите палети са много по-устойчиви от конвенционалните европалети. Те се използват стотици пъти на ден при транспортиране на артикули, а ергономичните им предимства значително улесняват работата на служителите ни в магазинната мрежа и централния склад.

Сгъваемите ни палети позволяват да използваме цялата височина за товарене на камионите и да оптимизираме обемите. По този начин успяваме да намалим транспортните маршрути и да спестим въглеродни емисии, което се различава при използването на европалети с ограничена височина на опаковане.

Компанията ни дава пример и за по-голяма устойчивост по отношение на околната среда, тъй като стабилните странични стени на новите палети спестяват употребата на 250 тона фолио годишно.

 


Строителство и оборудване

Ефективен енергиен мениджмънт

Благодарение на успешния енергиен мениджмънт ние съумяваме да насърчим енергийно oсъзнатото поведение на служителите си, да увеличим енергийната ефективност на имотите си, както и да осигурим тяхната устойчива експлоатация. С помощта на софтуерна система за управление, постоянно следим енергийните потоци във всичките ни хипермаркети, логистични центрове и административни сгради. Освен това можем да идентифицираме потенциални енергийни спестявания както и да документираме успешно приложените мерки.

Изображение на мъжка ръка, която чертае диаграма

Сертифициране по ISO 50001

Непрекъснато работим за подобряване на нашата енергийна ефективност. За тази цел, управлението на енергията във всичките ни хипермаркети, логистични центрове и административни сгради е сертифицирано по международния стандарт ISO 50001.

Изображение на Kaufland табела пред хипермаркет

LED осветление

В нашите филиали и логистични центрове ние залагаме на енергоспестяващо осветление. При всички новооткрити или модернизирани хипермаркети цялата търговска зала е напълно оборудвана с LED осветление.


Екологични стандарти в производството на текстил и обувки

Изображение на майка, която държи детето си на ръце и простира пране

Ние от Kaufland сме отговорни към хората и околната среда и държим на качеството и безопасността при производството на облекла, домашен текстил и обувки. Затова подкрепяме с доброволен ангажимент кампанията Detox на екологичната организация Greenpeace.

Нашият ангажимент

Поставихме си за цел до 2020 година да преустановим използването на каквито и да било вредни химикали при производството на облекла, домашен текстил и обувки на нашата собствена марка. Предстои да променим стандартите за качество на Kaufland, а всички служители на организацията, както и доставчиците ни, ще преминат през специално обучение, което да ги запознае с тях. Така бихме искали да намалим замърсяването на водите, както и ефекта от него върху човека и природата.

За да постигнем това, ние от Kaufland решихме да се включим в кампанията Detox на Greenpeace, като сключихме с екологичната организация Detox-ангажимент. Занапред ще продължим да Ви информираме за напредъка си в тази посока.

Прочетете Detox-ангажимента на Kaufland (на английски език): Detox Commitment (pdf)
Списък със субстанции, забранени в производството (pdf) 

Повече информация за Detox кампанията на екологичната организация Greenpeace можете да откриете на сайта на организацията.

Detox-доклад

В нашия Detox-доклад ще откриете в кои области сме активни, ще разберете как искаме да постигнем заложените в Detox-ангажимента цели и какъв е напредъкът ни за изминалите години.

DETOX-доклад 2019/2020 (pdf)

DETOX-доклад 2018 (pdf)

DETOX-доклад 2017 (pdf)

DETOX-доклад 2016 (pdf)

В Detox-ангажимента влиза и лишаването от PFC агенти, алкилфеноли и етоксилат (AP/APEO) при мократа обработка, правена от нашите доставчици на текстил и обувки. В прикачените две научни изследвания показваме как, въз основа на тестове с вода и резултати от Detox-одита, PFC и AP/APEO могат да бъдат заместени.        

Изследване: Заместване на PFC (pdf)
Изследване: Заместване на AP/APEO (pdf)


Въглероден отпечатък

 

Намаляваме CO₂ емисиите непрекъснато

Непрекъснато работим върху намаляването на парниковите газове, причинени от нашите бизнес дейности. От 2015 г. документираме постепенното намаляване на CO₂ емисиите в годишен доклад за въглеродния отпечатък, в който описваме и нашия напредък.

Годишен доклад 2018/2019

Übersetzung 3405 (0.4 MB)