Ефективно и отговорно използване на ресурсите

За да намалим постепенно екологичния отпечатък, ние се стремим да повишим чувствителността на нашите служители по темата, предприемаме нови мерки и предлагаме на нашите клиенти възможността да използват природните ресурси отговорно.

Какво предприемаме ние

Чрез проекта "Ценим рециклируемите материали" целим да насочим вниманието на нашите служители към стойността на ресурсите, които използваме. За да осигурим възможно най-доброто разделяне на отпадъците, през 2017 г. дефинирахме точни и специфични изисквания за работата в нашите дистрибуционни центрове. През 2019 г. разширихме проекта "Рециклирането носи промяната" и проведохме обучение на персонала в нашите хипермаркети как отговорно да използват ресурсите.

Мерки за разделно събиране на боклука

За нас, идеалният процес по рециклиране започва с правилното сортиране. Това спестява допълнителна работа и създава добавена стойност за хората и околната среда.

  • Информираност на служителите. За да постигнем необходимото разбиране по темата разделно събиране на отпадъците, запознаваме нашите служители с проблема с недостига на суровини и как намаляването на отпадъците, и рециклирането допринасят за неговото минимизиране. За по-добра информираност на хората разчитаме на проекта "Ценим рециклируемите материали".
  • Правим рециклирането логичното решение: В работната среда на Kaufland правим темата за рециклирането буквално "част от интериора" – чрез нагледни табла, представящи циклите на рециклиране, например.
  • Опростяваме разделното събиране на отпадъците: Единната концепция за обозначаване на различните групи с икони позволява отпадъците да се разделят бързо и лесно. Това ни позволява да гарантираме, че събираме рециклируемите материали според типа им.

С помощта на вече предприетите от нас мерки успяхме значително да увеличим количеството рециклируеми материали, да намалим количеството остатъчни отпадъци и по този начин да спестим значително количество CO2.

Примерите, в които вече сме създали затворени цикли, включват чантата за многократна употреба, която се намира на касата в нашите хипермаркети, и е направена на 80% от старо фолио, използвано от нас, както и копирната хартия в нашите централни офиси, която е направена от рециклирана хартия. Чувалите за боклук за вътрешна употреба също са частично направени от използвано от нас старо фолио.

Устойчив амбалаж

EPS каси за многократна употреба

През 2020 г. продължихме да транспортираме плодове и зеленчуци до нашите обекти в 100% рециклируеми каси за многократна употреба на Euro Pool System (EPS) вместо в еднократни картонени и пластмасови опаковки.

В резултат на това sпестихме 1 135 тона въглеродни емисии за една година.

EPS касите са сгъваеми и заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране. Тяхното използване означава по-малко обратни транспортни курсове. Освен това, EPS каси за многократна употреба генерират 95% по-малко отпадъци в сравнение с опаковките за еднократна употреба.* Това е така, защото са изключително здрави и осигуряват на плодовете и зеленчуците оптимална защита по време на транспорта, което директно се отразява върху намаляването на продуктовата загуба поради нарушена или повредена опаковка.

*Според проучване на немската фондация "Щифтунг Инициативе Мервег"


Поредният принос за един по-зелен свят – нашият син касов бон. Той е произведен отговорно на сертифицирана по FSC® термохартия, която произхожда от устойчиво стопанисвани гори.

За разлика от конвенционалните касови бележки синият бон може без колебание да бъде изхвърлян при отпадъчната хартия и по-късно рециклиран.

Нашите рециклируеми касови бележки са важна стъпка към още по-екологично пазаруване - и по този начин към по-зелено бъдеще.

Син касов бон - още повече предимства

Касовият бон – въпреки синия си цвят - не съдържа феноли и други химически оцветители. Допирът на хартията на касовата бележка с храна в пазарската чанта е напълно безвреден за здравето.

В сравнение с конвенционалните касови бележки синият бон е светлоустойчив. Затова не избледнява и може да бъде съхраняван дълго време с документите. Освен това е масло- и водоустойчив и остава четлив, ако се намокри или случайно попадне в пералнята.


Какво може да направите вие

За нас опазването на околната среда минава и през това да създадем на нашите клиенти максималното удобство да рециклират ефективно дори и на територията на нашите хипермаркети.

Станции за събиране на рециклируеми материали

В нашите хипермаркети ще откриете кутии за събиране на използвани LED и енергоспестяващи лампи, както и за много други рециклируеми материали. С нашата система за обратно връщане ние гарантираме, че висококачествените суровини се рециклират и всички замърсители, които могат да съдържат, се изхвърлят правилно.

При нас може да върнете:

  • Опаковки от хартия и картон
  • Фолио
  • Електрически крушки
  • Малки електрически уреди
  • Батерии