При нас студът може и да топли

Основен приоритет в нашите филиали са опазването на околната среда, значителното намаляване на CO2 емисиите и разхода на енергия. Затова в новите ни хипермаркети използваме технологии за енергийна ефективност, а отоплението им се случва чрез т.нар. технология на климатичната охладителна система. Тя дава възможност да се пестят природни ресурси: вместо с горива като нефт, газ или дървесина, нашите хипермаркети се отопляват почти изцяло с остатъчната топлина от хладилните витрини. 

Климатичната охладителна система през зимата

Схема, показваща как работи климатичната охладителна система през зимата

Благодарение на климатичната охладителна система, неусвояваната досега остатъчна топлина се използва през зимата. Системата може да осигури над 80% от необходимото количество топлина. Остатъчната топлина се отвежда до индустриалното подово отопление, разположено под цялата търговска площ. Почвата и плочата в основата запазват топлината и по този начин ниските входящи температури от 38 до 40 градуса по Целзий могат да се усвоят оптимално.

Консуматори на тази топлина са вентилационната система, въздушните завеси на входовете, както и радиаторите в офисите и социалните помещения. Офисът и социалните помещения са допълнително оборудвани с класическо подово отопление, подобно на подовото отопление в жилищното строителство. Останалото необходимо количество топлина се подсигурява чрез термопомпа вода-въздух, интегрирана в климатичната охладителна система.

Климатичната охладителна система през лятото

Схема, показваща как работи климатичната охладителна система през лятото

При летния режим на работа допълнително инсталираните компресори генерират достатъчно студен въздух, за да осигуряват функционирането на вентилационната система и индустриалното подово отопление, както и да подобряват чувствително температурата в помещенията.

Независимо от това, остатъчната топлина продължава да се използва – за индустриалното подово отопление в сектор Свежи храни, например. Този сектор се отоплява целогодишно, в противен случай цялата зона ще се охлади твърде много от хладилните витрини, особено през лятото, а това далеч не е приятно за нашите клиенти.

Допълнителни мерки

Изображение на хладилни витрини в хипермаркет

Затворена хладилна техника

За да се предотврати загуба на хладилна мощност, в новооткритите и модернизирани хипермаркети Kaufland хладилните витрини са оборудвани със стъклени врати.

 

Изображение на две вентилационни тръби, излизащи от покрива на сграда

Рекуперативна система за отопление

В нашите филиали и логистични центрове залагаме на съвременна техника, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност. В областта на климатизацията например, ние стандартно използваме климатични инсталации с усвояване на остатъчната топлинна енергия. Освен това, посредством сензори за качеството на въздуха, климатичните инсталации могат да бъдат управлявани според потребностите. При охлаждането се стремим чрез използване на хладилни агенти, които щадят озоновия слой в атмосферата, да постигнем намаляване на вредните газови емисии. В сферата на логистиката ние използваме в складовете си за дълбоко замразяване и халетата за свежи продукти естествения хладилен агент амоняк (NH3). В новите си филиали използваме само неутрален хладилен агент.

Климатичен брояч

При климатичната охладителна система балансът между разходи и резултати се постига в няколко аспекта: с помощта на тази система ние понижаваме разходите за енергия, но същевременно с това ограничаваме и нашите CO2 емисии. Това е важна стъпка към намаляване на въглеродния ни отпечатък.

Екологичният ни брояч (данни към 25 март 2022 г.) отразява актуалната информация за резултатите от нашите мерки за опазване на околната среда и климата. В осем държави сме изградили общо 280 филиала с климатична охладителна система. В графиката Ви предоставяме информация за успешните резултати от реализирането на този проект до момента.

Таблица с актуалната информация за резултатите от нашите мерки за опазване на околната среда и климата.