Информирайте се

newspaper combined with construction site elements

Тук можете да разберете какви са новостите при нас. Предоставяме информация за откривания, модернизации, нови концепции или иновативни строителни проекти. Можете също да откриете уведомления или обяви за площи. Даваме и отчет за проекти с нестопанска цел на Schwarz Group и текущи събития.

НовиниОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4 , ал.  2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС ( дв. 25 / 2003 г. изм. ДВ бр. 3 / 2006 г.)

КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

СЪОБЩАВА

на заинтересованите лица, че се предвижда инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща второстепенна улица, V-ти клас, свързваща ул. “Ицках Грациани” и Търговски ареал „Хипермаркет Кауфланд“ в ж.к. „Люлин“, бул. Царица Йоанна № 97, м. Разширение Запад, находящ се в УПИ II-384, 387 – “Търговско – Административен комплекс, жилища, ТП и ПГ“.

Общата площ на имота е 274 кв.м.

За контакти:

Име: Димитър Николаев Стоев, адрес: ул. Скопие №1А, гр. София, ж.к. Банишора.

Телефон: +359 876 521 567

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Информация по чл.4 ал.3 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ. Бр. 25 / 2003 г. изм. ДВ. Бр. 3 / 2006 г.) ще бъде предоставена на заинтересуваните лица при поискване.


ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС ( дв. 25 / 2003 г. изм. ДВ бр. 3 / 2006 г.)

Кауфланд България ЕООД енд КО КД

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че се предвижда инвестиционно предложение за „ Комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 ал. 1, от Закона за устройство на територията – ПУП промяна на предназначението на имот УПИ VIII – 287 кв. 237 „за паркинг“, по ЗРП на кв. „Студен Кладенец“ гр. Кърджали, идентичен с п.и. 40909.119.287 и инвестиционен проект за наземен паркинг в цитирания имот с 24 бр. паркоместа.

Общата площ на имота е 1241 кв.м.

За контакти:

Име: Димитър Николаев Стоев, адрес: ул. Скопие №1А, гр. София, ж.к. Банишора.

Телефон: +359 876 521 567

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Хасково, e-mail: delovodstvo@riosv-hs.org

Информация по чл.4 ал.3 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ. Бр. 25 / 2003 г. изм. ДВ. Бр. 3 / 2006 г.) ще бъде предоставена на заинтересуваните лица при поискване.