Информирайте се

newspaper combined with construction site elements

Тук можете да разберете какви са новостите при нас. Предоставяме информация за откривания, модернизации, нови концепции или иновативни строителни проекти. Можете също да откриете уведомления или обяви за площи. Даваме и отчет за проекти с нестопанска цел на Schwarz Group и текущи събития.

Новини