Нашият ангажимент към опазване на световното биоразнообразие

Като лидер в сектора на търговията ние считаме опазването на природата и устойчивото използване на световното биоразнообразие за наш дълг.

В основата на живота

Какво е биоразнообразие

Екологичното разнообразие, известно още като биоразнообразие или видово разнообразие, е в основата на целия живот на земята. Именно то я прави уникално място за обитаване на отделните животински, растителни видове, както и за хората, разбира се. Тази впечатляваща мрежа от живи същества може да бъде разделена на три основни тясно свързани помежду си вида: генетично разнообразие, видово разнообразие и разнообразие на екосистемите.

Изобажение на река и зелени поляни около нея

Разнообразие на екосистемите

Една екосистема характеризира взаимодействието на всички растения, животни и микроорганизми, събрани на едно място. Ако някой от компонентите липсва или е модифициран, цялата екосистема губи баланса си и се променя. Ето защо разнообразието на видовете в една екосистема е от изключителна важност.

 

Изображение на пчела, кацнала върху бял цвят

Видово разнообразие

Под видово разнообразие се разбира броят на животинските и растителните видове в рамките на един географския район. В света има около 9 млн. уникални вида.

Изображение на поляна с цветя

Генетично разнообразие

Генетичното разнообразие в рамките на един и същи вид възниква от различните вариации на гените. Така една и съща характеристика може да е различна за вида. Примери за това са различните оцветявания на цветето или шарките на пеперудата.

Милиони видове са застрашени от изчезване

В световен мащаб се наблюдава драстично намаляване на видовете. Отговорен за това е човекът, който влошава ситуацията чрез намесата си - замърсявайки околната среда, унищожавайки горските ресурси и безразборно избивайки обитателите на световния океан.

Тази загуба на биологично разнообразие представлява екзистенциална заплаха не само за животинските и растителните видове, но и за нас хората. Намаляването на природните ресурси носи огромни последици за цялата екосистема: насекомите, например, допринасят значително за размножаването чрез опрашване на растенията, които от своя страна осигуряват производството на кислород и регулирането на климата. Необходими са защита и устойчиво използване на природния капитал – само така човешките потребности могат да бъдат осигурени в дългосрочен план.


Нашето разбиране  

Какво правим?

Свежа, вкусна и качествена храна – това е нашият стандарт. Като търговец, който предлага хранителни продукти, съзнаваме своята отговорност към хората, животните и природата.

"В Kaufland поемаме икономическа, социална и екологична отговорност в ежедневните си дейности. Съзнателно се изправяме пред предизвикателствата по веригата на доставки и чрез нашата ангажираност допринасяме за защитата на хората и околната среда. Как изглежда в детайли този принос, може да се види в нашите доклади за прозрачност, например по отношение на пестицидите. Не става дума за изобразяване на перфектен свят. Вместо това искаме докладите да осигурят прозрачност и да отворят пространство за диалог.“, обяснява Щефан Лукес, ръководител "Търговия с плодове и зеленчуци и с цветя и растения" в Kaufland.


Доклади за прозрачност

Доклади за прозрачност "Плодове & Зеленчуци" и "Цветя & Растения"

Откъде идват плодовете и зеленчуците, цветята и растенията, които предлагаме? При какви условия се отглеждат и засаждат?

Устойчивостта в отглеждането на плодове и зеленчуци, както и на цветя и растения играе централна роля за нас от години. Осъществяваме контрол по цялата верига на доставки - от отглеждането, през транспорта до доставката в нашите хипермаркети.

Пестицидите могат да застрашат здравето на нашите клиенти, производители и биологичното разнообразие, и да навредят на екосистемите, които не подлежат на ремонт. Химико-синтетичните съставки прогонват нежеланите болести по растенията, но в същото време увреждат други растителни видове. В резултат: биоразнообразието, от което зависят много растителни и животински видове, все повече намалява. Затова от 2013 г. в Kaufland, заедно с нашите партньори, сме ангажирани с намаляване и избягване на пестициди при отглеждането на плодове и зеленчуци, цветя и растения.

По отношение на пестицидите преследваме три основни цели:

  • защита на нашите клиенти и тяхното здраве;
  • защита на хората в производството и веригата на доставки;
  • защита на природата и околната среда в районите на отглеждане.

За да постигнем тези цели, разработихме систематичен подход за управление на пестициди в Kaufland. Драстично намаляваме употребата на пестициди и залагаме наши вътрешнофирмени стандарти, които са по-строги от законовите изисквания. Постоянно се застъпваме пред производителите за това да използват пестициди само когато няма адекватни алтернативи от селскостопанска гледна точка. Чрез независим контрол редовно проверяваме спазването на зададените от нас стандарти. Нашите спецификации се считат за едни от най-строгите в бранша.

Можете да научите повече по темата в нашите "Доклад за прозрачност Цветя & Растения 2020" и "Доклад за прозрачност Плодове & Зеленчуци 2020".


Ролята на пчелите

С ключов принос за биоразнообразието

Изображение на орангутан

Пчелите и други насекоми имат ключов принос за биоразнообразието. Без тях нямаше да има плодове, зеленчуци и цветя. Те опрашват почти всички растения, които пък осигуряват кислород. Но местообитанията за пчелите и храната за тях намаляват.

Kaufland целенасочено включва в своя асортимент насаждения, благоприятни за пчелите, както и семена за тях. За да помогнем на тях и другите опрашващи насекоми, не е нужен двор или специални усилия, а само малко желание! Няколко саксии с медоносни растения и къщичка за насекоми ще превърнат всеки балкон в тяхно безценно убежище. Медоносните растения привличат полезни насекоми и са лесни за отглеждане, а къщичката за насекоми е помощно средство за гнездене и презимуване на полезните насекоми.


В подкрепа на пчеларите в България

Kaufland и Пчеларски университет "Истински мед"

Изображение на хора в пчеларски костюми

Първото любителско училище за пчелари в България – „Пчеларски университет“, беше основано през 2022 г. по инициатива на "Истински мед" и с основното партньорство на Kaufland България. Мисията на инициативата е да вдъхнови ново поколение пчелари у нас, за да подпомогне отглеждането на пчели в страната. Kaufland България припознава каузата за популяризиране на пчеларството като част от своя ангажимент за опазване на биоразнообразието и пчелите. Затова компанията застана редом до „Истински мед“ като съмишленик на идеята и основен партньор за нейната реализация. Тридесет пчелари завършиха успешно първия випуск през пролетта на 2022 година. Петима отличници на випуска получиха награди – по един кошер с пчелно семейство.

Кремена Георгиева, мениджър „Корпоративни комуникации и CSR“ в Kaufland България: „Липсата на достатъчно подготвени млади пчелари е част от проблема с намаляване на популацията на пчелните семейства. Колкото повече хора запалим за отглеждането на пчели, толкова повече съмишленици ще имаме за каузата с опазването на биоразнообразието.“

Сергей Петров, основател на „Истински мед“: "Пчеларският университет е инициатива близка до сърцето на целия ни екип. Нашата визия за създаване на устойчивост в глобалното пчеларство изисква от нас да направим този древен занаят отново атрактивен за хората. Постарали сме се да създадем гъвкави онлайн курсове, за да можем да предложим знание и опит както на уикенд пчеларите, така и на тези с мотивация да бъдат професионалисти.“

Записването за новата учебна година в „Пчеларски университет“ е в ход. В новото издание са включени три курса на обучение. Броят на студентите, които ще бъдат приети във всеки от тях, е неограничен. Като основен партньор на проекта Kaufland България предоставя пет стипендии в основния курс на "Пчеларски Университет" – „Професия пчелар“. Пълна информация за учебната програма, таксата за участие и сроковете за записване могат да бъдат намерени на сайта на университета: istinskimed.bg/bee-university.

Евтиният и желан ресурс

Палмовото масло - проклятие за биоразнообразието?

 

Изображение на орангутан

Никъде по света биоразнообразието не е толкова богато, както в тропическите гори. На едно дърво там могат да живеят до 1 100 вида бръмбари. Но тропическите гори са дом както за различни насекоми, така и за толкова много птици, риби и бозайници. Сред критично застрашените местни обитатели са орангутаните. Разрастващите се плантации за палмово масло често превземат огромни площи с тропически гори. Така местообитанието на орангутаните бива постепенно унищожавано.

Защо палмовото масло е такава заплаха за обитателите на тропическите гори?

Палмово масло се съдържа в голям брой продукти от ежедневието ни – в маргарина, шоколада, готовите ястия и козметиката, например. Маслената палма дава доста по-голяма реколта в сравнение с други маслодайни растения като рапицата или соята, а това я превръща в евтин и желан в световен мащаб ресурс. За да се покрие търсенето, отглеждането на маслени палми, особено в Индонезия и Малайзия, непрекъснато нараства. Маслените палми растат и се развиват най-добре в тропически климат – на него виреят и тропическите гори. В името на по-голямата продукция от палмово масло, абсолютно нелегално и в момента се унищожават невъобразими площи (около 42 футболни игрища в минута) тропически гори.

Как можем да съхраним горите, които орангутаните обитават?

Масовото изчезване на видове показва, че е крайно време да се действа. Но как? Тоталното избягване на продуктите с палмово масло не е приемливо решение. Използването на заместители само би изместило и донякъде влошило проблема, тъй като в такъв случай множество малки ферми, производители на палмово масло биха останали без прехрана.

Нашето решение: Разчитаме на отговорното използване на палмово масло

Като член на Кръглата маса за устойчиво палмово масло (RSPO), която определя глобалните стандарти за отглеждане на палмово масло, ние подкрепяме малките производители и преработчици на суровината. Адаптираме рецептурите на продуктите от собствените ни марки, за да намалим съдържанието на палмова мазнина. За продуктите, в които палмовото масло е задължителна съставка, използваме сертифицирано палмово масло от отговорно отглеждани растения. Освен това участваме във Форума за устойчиво палмово масло (FONAP) и така показваме подкрепата си за по-устойчиво производство на палмово масло в развиващите се страни.

2-ро място в картата за купувачи на палмово масло на WWF

Успешните резултати от нашите действия могат да се видят и в картата за купувачи на палмово масло на WWF. Оценката показва до колко сериозно компаниите приемат ангажимента си за закупуване и използване на сертифицирано палмово масло. С 19,3 от 22 максимално постижими точки, Kaufland се представя много добре в сравнение с останалите 173 компании и по този начин се класира на второ място в света.