Недвижимости – Нашето устойчиво строителство

Устойчиви мисли, строителство и действия? Основата за това е нашата концепция за зелено строителство, която се характеризира с устойчиво строителство и технологии. Използването на регионални строителни материали осигурява кратки транспортни маршрути. И благодарение на фотоволтаичните системи и зеленото електричество, захранването във все повече филиали става CO2 неутрално. Всяка локация не само има икономически принос за развитието на региона, но и дава пример по въпросите на околната среда и енергетиката.

 

Зеленото е нашата пътеводна светлина.