Опазване на околната среда

Разговорите за опазване на околната среда и климата не са достатъчни за нас – ние работим по темата! Затова във всички отдели на компанията са предприети мерки в тази насока. Нашите усилия са насочени към това да използваме все по-ефективно наличните природни ресурси.  

Нашите активности са разнообразни – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на отпадъците в нашите филиали.

Kлиматична охладителна система

Енергийно ефективни технологии

При нас студът може и да топли

Основен приоритет в нашите филиали са опазването на околната среда, значителното намаляване на CO2 емисиите и разхода на енергия. Затова в новите ни хипермаркети използваме технологии за енергийна ефективност, а отоплението им се случва чрез т.нар. технология на климатичната охладителна система. Тя дава възможност да се пестят природни ресурси: вместо с горива като нефт, газ или дървесина, нашите хипермаркети се отопляват почти изцяло с остатъчната топлина от хладилните витрини.  

Иновативни технологии в действие

В контекста на корпоративното опазване на околната среда, от няколко години насам ние проучваме различни екологични аспекти на сградните технологии в нашите обекти. Така открихме значителен потенциал за пестене на енергия, която бихме могли да усвоим чрез климатичната охладителна система. Преди да се приложи в голям брой обекти, една нова технология трябва първо да се докаже в практиката.В хода на тестовете оптимизирахме допълнително климатичната охладителна система и взаимодействието между отделните компоненти. Подобрената технология е подходяща както за едноетажни, така и за многоетажни конструкции.

Климатичната охладителна система през зимата

Благодарение на климатичната охладителна система, неусвояваната досега остатъчна топлина се използва през зимата. Системата може да осигури над 80% от необходимото количество топлина. Остатъчната топлина се отвежда до индустриалното подово отопление, разположено под цялата търговска площ. Почвата и плочата в основата запазват топлината и по този начин ниските входящи температури от 38 до 40 градуса по Целзий могат да се усвоят оптимално.

Употреба на усвоената топлина

Консуматори на тази топлина са вентилационната система, въздушните завеси на входовете, както и радиаторите в офисите и социалните помещения. Офисът и социалните помещения са допълнително оборудвани с класическо подово отопление, подобно на подовото отопление в жилищното строителство. Останалото необходимо количество топлина се подсигурява чрез термопомпа вода-въздух, интегрирана в климатичната охладителна система.

Климатичната охладителна система през лятото

При лeтния режим на работа допълнително инсталираните компресори генерират достатъчно студен въздух, за да осигуряват функционирането на вентилационната система и индустриалното подово отопление, както и да подобряват чувствително температурата в помещенията.

Независимо от това, остатъчната топлина продължава да се използва – за индустриалното подово отопление в сектор Свежи храни, например. Този сектор се отоплява целогодишно, в противен случай цялата зона ще се охлади твърде много от хладилните витрини, особено през лятото, а това далеч не е приятно за нашите клиенти.

Екологичен брояч

При климатичната охладителна система балансът между разходи и резултати се постига в няколко аспекта: с помощта на тази система ние понижаваме разходите за енергия, но същевременно с това ограничаваме и нашите CO2 емисии. Това е важна стъпка към намаляване на въглеродния ни отпечатък.

Екологичният ни брояч (данни към 28 февруари 2018 г.) отразява актуалната информация за резултатите от нашите мерки за опазване на околната среда и климата. В 7 страни сме изградили общо 192 филиала с климатична охладителна система. В графиката Ви предоставяме информация за успешните резултати от реализирането на този проект до момента.

 

 

 

 

 

 

1) Емисионен фактор газ кг СО2/кВтч
2) Изчислено за еднофамилно домакинство т/годишно
База: самостоятелно еднофамилно жилище с площ 130 кв.м (година на строеж: 2003) с потребление на газ от около 15 000 кВтч/годишно;
Разход на електроенергия за 4-членно домакинство около 4.430 кВтч/годишно (по данни от BDEW)


Работно облекло

Устойчиво работно облекло за всички служители в хипермаркетите

От месец октомври около 130 000 служители в хипермаркетите ни ще получат ново работно облекло. Особеност е, че част от колекцията е изработена от Fairtrade сертифициран биопамук. Първоначално са произведени 2,4 милиона дрехи, което е около 25% от годишните продажби на Fairtrade биопамук в Германия.

Всички тениски с яки, блузи и ризи от новата колекция са сертифицирани по световния стандарт Global Organic Textile Standard (GOTS), както и по Fairtrade-Standard. Това означава, че памукът, който се обработва, е с доказан биологичен произход и се обработва при контролирани и регламентирани условия на труд. С тази инвестиция в работното облекло на нашите служители ние поставяме конкретен сигнал в посока бъдещето.


Екологични стандарти в производството на текстил и обувки

Ние от Kaufland сме отговорни към хората и околната среда и държим на качеството и безопасността при производството на облекла, домашен текстил и обувки. Затова подкрепяме с доброволен ангажимент кампанията "Detox" на екологичната организация Greenpeace.

Нашият ангажимент

Поставихме си за цел до 2020 година да преустановим използването на каквито и да било вредни химикали при производството на облекла, домашен текстил и обувки на нашата собствена марка. Предстои да променим стандартите за качество на Kaufland, а всички служители на организацията, както и доставчиците ни, ще преминат през специално обучение, което да ги запознае с тях. Така бихме искали да намалим замърсяването на водите, както и ефекта от него върху човека и природата.

За да постигнем това, ние от Kaufland решихме да се включим в кампанията "Detox" на Greenpeace, като сключихме с екологичната организация "Detox"-ангажимент. Занапред ще продължим да Ви информираме за напредъка си в тази посока.

Прочетете "Detox"-ангажимента на Kaufland (на английски език): Detox Commitment (pdf)
Списък със субстанции, забранени в производството (pdf) 

Повече информация за "Detox" кампанията на екологичната организация Greenpeace можете да откриете на сайта на организацията.

"Detox"-доклад

В нашия "Detox"-доклад ще откриете в кои области сме активни, ще разберете как искаме да постигнем заложените в "Detox"-ангажимента цели и какъв е напредъкът ни за изминалите години.

DETOX-доклад 2018 (pdf)

DETOX-доклад 2017 (pdf)

DETOX-доклад 2016 (pdf)

В "Detox"-ангажимента влиза и лишаването от PFC агенти, алкилфеноли и етоксилат (AP/APEO) при мократа обработка, правена от нашите доставчици на текстил и обувки. В прикачените две научни изследвания показваме как, въз основа на тестове с вода и резултати от "Detox"-одита, PFC и AP/APEO могат да бъдат заместени.        

Изследване: Заместване на PFC (pdf)
Изследване: Заместване на AP/APEO (pdf)


Строителство и оборудване

Модерно и енергийно ефективно

Рекуперативна система за отопление

В нашите филиали и логистични центрове залагаме на съвременна техника, отговаряща на изискванията за енергийна ефективност. В областта на климатизацията например, ние стандартно използваме климатични инсталации с усвояване на остатъчната топлинна енергия. Освен това, посредством сензори за качеството на въздуха, климатичните инсталации могат да бъдат управлявани според потребностите. При охлаждането се стремим чрез използване на хладилни агенти, които щадят озоновия слой в атмосферата, да постигнем намаляване на вредните газови емисии. В сферата на логистиката ние използваме в складовете си за дълбоко замразяване и халетата за свежи продукти естествения хладилен агент амоняк (NH3). В новите си филиали използваме само неутрален хладилен агент.

LED осветление

В нашите филиали и логистични центрове ние залагаме на енергоспестяващо осветление. При всички новооткрити или модернизирани хипермаркети цялата търговска зала е напълно оборудвана с LED осветление.

Затворена хладилна техника

За да се предотврати загуба на хладилна мощност, в новооткритите и реновираните ни хипермаркети хладилниците са оборудвани със стъклени врати. 


Рециклиране

Отговорност при Вашето пазаруване

Рециклирана хартия за клиентската ни брошура и не само

Клиентската ни брошура се отпечатва изцяло върху рециклирана хартия. В офиса също не забравяме за околната среда и разпечатваме всички документи върху рециклирана хартия.

Хранителни отпадъци

Стремим се максимално да предотвратим изхвърлянето на хранителни продукти: още преди да бъде поръчан даден продукт, проверяваме какви точно количества от него са необходими за всеки един филиал. Нашата цел е да отговорим на Вашите потребности по отношение на качество и свежест, но и да избегнем изхвърлянето на хранителни продукти.

Екологични пазарски чанти

Търсите начин да използвате максимално дълго една и съща торба за пазаруване. Ние имаме за Вас следната алтернатива:

  • Пазарска чанта за многократна употреба: нашата най-голяма чанта ще откриете на касата. Тя се отличава със своята стабилност, устойчивост на износване и водонепропускливост, което я прави красив и траен спътник в ежедневието.

Разбира се, Вие можете да донесете и собствена торба за пазаруване. За спонтанна покупка обаче Ви предлагаме следния продукт, който също позволява да бъде използван повече от веднъж:

  • FSC®-сертифицирана хартиена чанта: суровините за направата й идват от гори, сертифицирани за устойчиво ползване по FSC®.

Рециклиране

Ние от Kaufland събираме значително количество картон и картонени опаковки, хартия, фолио, дървесина, пластмасови опаковки и органични отпадъци, за да ги предаваме за рециклиране след тяхната употреба.

Устойчив амбалаж

През 2019 г. транспортирахме 28 милиона килограма плодове и зеленчуци от производителите до нашите обекти в 100% рециклируемите каси за многократна употреба на Euro Pool System (EPS), вместо в еднократни картонени и пластмасови опаковки.

В резултат на това:

  • Спестихме на атмосферата близо 1 000 тона въглеродни емисии за една година,  което се равнява на 400 дизелови автомобила по-малко по пътищата.
  • Спестихме 990 обратни транспортни курса, защото EPS касите са сгъваеми и заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране. Така спестихме близо 400 тона въглеродни емисии на атмосферата.

Като използваме EPS каси за многократна употреба се грижим и за качеството на свежата ни продукция. Касите генерират 95% по-малко отпадъци, в сравнение с опаковките за еднократна употреба.* Това е така, защото са изключително здрави и осигуряват на плодовете и зеленчуците оптимална защита по време на транспорта им към хипермаркета. Това дава директно отражение върху намаляването на продуктовата загуба поради нарушена или повредена опаковка.

Дизайнът на касите позволява на продуктите да запазят качеството и свежестта си по време на транспортиране, тъй като е създаден, за да съобразява притока на необходимия за свежите продукти кислород, за да могат да "дишат".

*Според проучване на немската фондация "Щифтунг Инициативе Мервег"

Зелена логистика

Kaufland България е единственото дружество в групата германски хипермаркети, в което 85% от доставките до хипермаркетите се извършват с камиони, задвижвани с природен газ (CNG). Компанията подкрепя развитието на "зелена" логистика у нас и от 2018 г. броят на CNG камионите, които обслужват доставките на Kaufland, непрекъснато се увеличава.

"Да бъдем първата компания от европейското семейство на Kaufland, която може да се похвали със "зелена" доставка на локално ниво е повод за гордост за страната ни. Може да се каже, че Kaufland България е и сред двигателите за навлизането на CNG камионите у нас. Доставчиците на логистични услуги, с които работим, имат гарантиран бизнес и надежден партньор в наше лице и това им дава сигурност да инвестират в нови и щадящи природата технологии“, коментира Емил Димитров, директор направление "Логистика" в Kaufland България.

Веригата осъществява "зелена" доставка до своите хипермаркети в сътрудничество със своите логистични партньори "PIMK",  "Biomet", и "Евротранспорт 2000", опериращи със CNG камиони "Iveco” и "Scania”. По данни на Асоциацията за превозни средства с природен и био газ (NGVA Europе) от 2019 г., вследствие използването на LNG и CNG технологии емисиите на парникови газове могат да бъдат намалени с до 95%.

“Biomet": “Глобал Биомет ЕООД, като една от големите фирми, работещи постоянно в посока опазване на околната среда и спазвайки своята ангажираност в тази насока, избра да инвестира в по-скъпи, но по-екологично чисти и безопасни транспортни средства - CNG камиони. Доверихме се на нашия партньор Скания България за доставка на превозните средства. Същността на CNG концепцията е "Чисто, тихо, безопасно". Използването на  CNG  технологиите допринася  за:

- 50% по ниски нива на шум;
- с до 95% намаление на емисиите на парникови газове;
- 50% по-малко разходи за ТОЛ-такси;

С подкрепата на нашите дългогодишни партньори Kaufland България успяваме да предоставим една по-съвременна и екологично чиста транспортна услуга."

"Евротранспорт 2000": "В съвременния свят да мислиш екологично не е просто еднодневна мода. Това е ангажимент и отговорност към следващите поколения. CNG автомобилите са стъпка по дългия път, който всички заедно трябва да извървим. Поздравяваме Kaufland и техните партньори за прогресивния подход, стремежа към опазване на природата и загрижеността за бъдещето."


Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19