Доброволчество в Kaufland

Kaufland – партньор на кампанията „Да изчистим България заедно“

Kaufland България се присъедини към осмото поредно издание на най-мащабната доброволческа инициатива у нас – "Да изчистим България заедно". Осмото поредно издание на кампанията тази година стана част и от Световния ден за почистване на планетата, който се проведе едновременно в над 150 държави на 15 септември. Заедно с българския екип на компанията към събитието се присъедини и част от екипа на Kaufland Румъния, които обединиха сили в своята страна за каузата да живеем в едно по-красиво и чисто място.

Защо Kaufland България се присъедини към „Да изчистим България заедно“?

Изображение на множество хора с вдигнати към небето ръце

Kaufland България се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“ като част от последователната си политика за опазване на околната среда. Мерките, които компанията прилага, се вплитат в серия от действия - от създаване на енергийно ефективни сгради на нашите хипермаркети, през въвеждането на електрозарядни станции за автомобили, въвеждане на торби за пазаруване от 100% рециклируеми материали, до твърдия ангажимент за намаляване с минимум 20% на използваната пластмаса до 2025 г. Включването ни в "Да изчистим България заедно" приемаме като част от последователната ни политика за прилагане на действия, но и създаване на култура за опазване на околната среда.

Какво почисти Отборът на Kaufland България?

Доброволците на Kaufland България чистиха в цялата страна, като специално организирана от компанията акция се фокусира върху възстановяването на естественото природно състояние на конкретен район, намиращ се между селата Слокощица и Граница около Кюстендил, който бе превърнат в нерагламентирано сметище. Kaufland осигури специална техника за отстраняването на обемните отпадъци и транспортирането им до инсталации за сепариране и депониране. След почистването на грубия и обемен отпадък, в действие влязоха доброволците на компанията, които облагородиха района с помощта на специално осигурени за целта средства за почистване.


Снимки от почистването

Отбор Kaufland по време на чистенето
Отбор Kaufland по време на чистенето
Отбор Kaufland по време на чистенето
Отбор Kaufland по време на чистенето
Отбор Kaufland по време на чистенето
Отбор Kaufland по време на чистенето