Станция за рециклиране

Като част от стратегията ни да намалим употребата на пластмаса и да увеличим възможността за рециклиране, в част от нашите хипермаркети и клиентите ни ще могат да се включат в тази инициатива.  

Автомати за обратно приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове

Ето в кои наши хипермаркети ще ги откриеш:

 

 • София, ул. “Филип Аврамов“ №3
 • София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 36
 • Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 94
 • Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 127
 • град Варна,  ул. „Д-р Петър Скорчев“ № 2

Упътване за употреба

Рециклирай пластмасовите си бутилки и алуминиеви кенове, вземи ековаучер и го използвай на касата

1

Донеси бутилки и/или кенове

Донеси пластмасови бутилки до 3 литра и алуминиеви кенове без ограничение в броя.

 

Изображение на пластмасови бутилки до 3 л и алучиниеви кенове
2

Бутилките трябва да са рициклируеми

Пластмасовите бутилки трябва да със символ за рециклиране PET ♳ на дъното.

Изображение на символ PET ♳ на дъното на пластмасова бутилка
3

Как изглежда машината

Изображение на машината за обратно приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове
4

Постави ги

Постави ги в машината с дъното към отвора.

Изображение на човек, който поставя пластмасова бутилка в машината с дъното към отвора
5

Вземи хартиен ековаучер

Вземи от машината хартиения ековаучер, който ще ти издаде. За всяка предадена бутилка или кен получаваш 5 стотинки.

Изображение на ековаучер, който машината пуска
6

Ековаучер за всеки 40 броя

На всеки върнати 40 броя машината издава автоматично ековаучер. След това можеш да продължиш отново.

Изображение на ековаучер
7

Използвай ековаучера

Вземи ековаучер и го използвай само на касата на хипермаркета, в който си го получил. Всеки ековаучер е валиден 90 дни от датата на издаването си.

ВНИМАНИЕ: Ековаучерът не може да се използва при покупки само на тютюн или тютюневи изделия. Ако в покупката са включени и други продукти, различни от тютюневи изделия, с които се достига минималната стойност от 10 лева, ековаучерът може да се използва.


Как може да се използва ековаучерът

 • При покупка под 10 лева ековаучери не могат да бъдат използвани.
 • При покупка от 10 до 19,99 лева може да се използват ековаучери на стойност до 2 лева.
 • При покупка от 20 до 29,99 лева може да се използват ековаучери на стойност до 4 лева.
 • При покупка от 30 до 39,99 лева може да се използват ековаучери на стойност до 6 лева и т.н.

Изисквания за приеманите от машината бутилки и кенове

Изисквания за приеманите от машината бутилка и алуминиеви кенове: кенове с диаметър 50-100 мм и височина 80-200 мм, бутилки с диаметър 50-130 мм и височина 85-350 мм, да са празни, несмачкани и незамърсени. Не се приемат бутилки и алуминиеви кенове от млечни продукти, боза, олио, зехтин и оцет.

Какво се случва с предадените пластмасови бутилки и алуминиеви кенове

Пътят на отпадъка

100% от предадените пластмасови бутилки и алуминиеви кенове ще бъдат рециклирани.

 • Пластмасовите бутилки ще бъдат преработени в завода на "ИТД ЕООД България". От тях ще бъдат произведени нови рециклируеми продукти.
 • Алуминиевите кенове се събират и предават за последваща преработка от "Hamburger Recycling България"

Нашата отговорност

Действията носят промяната

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Микро- пласт-
маса
Изображение на голяма метална цедка над повърхността на естествен воден басейн, пълна с малки парчета пластмаса

Почти незабелязано, ден след ден, най-малките пластмасови частици натоварват както хората, така и околната среда. Ето защо за нас е важно да дадем пример и да потърсим начини за намаляване или дори елиминиране на микропластмасата.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.