Малкото е повече. Дори при опаковките

За да предотвратим разпространението на отпадъци от опаковки, ние от Kaufland разработваме подходящи мерки. Като част от стратегията REset Plastic ние си поставихме за цел да намалим употребата на пластмаса с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на 100% от собствените ни продукти да са максимално рециклируеми. До 2025 г. ще включим средно 25% рециклат в опаковките на продуктите от собствените ни марки.


Обозначение

Бързо разпознаване на устойчивостта:

Логото на Kaufland "Опаковано с отговорност" върху PET бутилка с K-Classic слънчогледово олио

Ние възприемаме ясен подход: Устойчивостта трябва да се осъществи цялостно. От избягването на пластмасовите отпадъци, през дизайна на продуктите и рециклирането, до иновациите и образованието. Това е единственият начин да избегнем пластмасовите отпадъци и да преследваме нашата цел за затваряне на цикъла на производство по смислен начин. Използваме логото „Опаковано с отговорност“, за да идентифицираме нашите оптимизирани опаковки, като например слънчогледовото олио K-Classic в PET бутилка, направена от поне 30% рециклирана пластмаса. Това прави мерките ни за намаляване на пластмасата видими при всяка покупка.

Рециклирането на практика

Непрекъснато проверяваме къде може да се пести от пластмаса. Премахваме я, например, навсякъде, където не е абсолютно необходимо да присъства като компонент на опаковката за защита от външни влияния или като мярка за поддържане на свежест. Рециклируемостта на опаковките също е от изключителна важност за нас. Ние сме в непрекъснат контакт с експерти, с които разработваме иновативни подходи и мерки.

Следните критерии помагат за по-отговорното опаковане:

  • Рециклат или рециклируемо съдържание най-малко 30%. 
  • Рециклируемост най-малко 80%.1
  • Икономия на материали от поне 10%.2
  • Минимум 30% алтернативни материали3

 

Рециклирането – от механично до химическо

По отношение на REcycle – част от ръководните принципи на стратегията REset Plastic, ние работим интензивно с PreZero, екологичното подразделение на групата Schwarz. Наша цел е да затворим цикъла на рециклиране и да пестим ресурси. Механичното рециклиране на пластмасата е най-разумният подход от икономическа и екологична гледна точка.

Тъй като чрез механичното рециклиране е възможно производството на нови опаковки от рециклирани такива само в ограничена степен, като част от пилотен проект, ние се занимаваме и с химическо рециклиране. Процесът пиролиза превръща смесените пластмасови отпадъци в масло, което от своя страна може да се използва при производството на нови продукти или опаковки. Крайният продукт на нашия пилотен проект са торбички за моркови, които ще бъдат използвани в някои хипермаркети на Kaufland в Германия. Те могат да бъдат механично рециклирани след употреба. Материалът, използван за опаковката, е сертифициран по ISCC (Система за сертифициране на суровини и пазари). Можете да разпознаете опаковката по нашето лого „Опаковано с отговорност“.

Нашата отговорност

Действията носят промяната

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Микро- пласт-
маса
Изображение на голяма метална цедка над повърхността на естествен воден басейн, пълна с малки парчета пластмаса

Почти незабелязано, ден след ден, най-малките пластмасови частици натоварват както хората, така и околната среда. Ето защо за нас е важно да дадем пример и да потърсим начини за намаляване или дори елиминиране на микропластмасата.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.