Отговорността към околната среда ни подхожда

Отговорното отношение към природата и околната среда заема все по-важно място в нашето ежедневие. Производството на текстил не прави изключение – и при него екосъобразните процеси и социалните стандарти стават все по-важни.

За да насърчим устойчивостта и опазването на околната, постоянно разширяваме асортимент си от продукти със сертификати като GOTS. Прилагаме и други мерки като нашия Detox-ангажимент и осигуряването на устойчиво работно облекло за нашите служители. Така гарантираме прозрачност и устойчиво качество за нашите клиенти.

 

Detox

Екологични стандарти в производството на текстил

Жена простира дрехи на фона на зелена поляна с малко дете на ръце

През 2011 г. екологичната организация Greenpeace започна глобална инициатива – кампанията "Detox“, за да насърчи промяната на мисленето в модната индустрия. Присъединихме се към инициативата през декември 2015 г. и оттогава непрекъснато намаляваме използването на вредни за околната среда химикали в производството на облекло, домашен текстил и обувки. В същото време подобряваме качеството и безопасността на нашите продукти.

Detox-ангажимент

С присъединяването ни към инициативата на Greenpeace си поставихме за цел да преустановим използването на каквито и да било вредни химикали при производството на облекла, домашен текстил и обувки.

Към момента сме близо до целта. Вече се освобождаваме от повечето вредни вещества, включително от химическата група AP/APEO. В допълнение, все повече наши текстилни изделия са произведени от сертифициран по GOTS органичен памук.

Ще продължим ангажимента си за екологично чисто текстилно производство. Разглеждаме темата в контекста на цялостните ни усилия в полза на околната среда – от грижата за водата и почвите до опазването на биологичното разнообразие и климата. „Детокс до нула“ остава основната ни цел, по която работим с нашите партньори от целия свят.

Повече информация за "Detox" инициативата на Greenpeace можете да откриете на сайта на организацията greenpeace.org/bulgaria

Запознайте и с нашия Detox-ангажимент (на английски език): Detox Commitment (pdf) и Списък със субстанции, забранени в производството (pdf).

Списък със субстанции, забранени в производството
Kaufland-MRSL-Textiles-Shoes-201803-final.pdf (0.3 MB)

Detox-доклад

От 2016 г. отчитаме в годишни доклади приложените мерки за постигане на целите на нашите ангажименти за детоксикация. В нашия доклад за напредъка ни за периода 2019/2020 правим преглед на основните етапи, преминати до момента, и целите, които ще продължим да преследваме.

Показваме откъде идват продуктите за собствените ни марки

За нас е много важно да действаме прозрачно. Ето защо не крием произхода на продуктите за собствените ни марки.

Прегледът на производствените обекти показва кои са нашите стратегически важни доставчици и откъде произхождат нашите собствени марки продукти в асортимента от текстил и обувки. Прегледът се актуализира всяка година.Устойчиви работни дрехи

„Честно“ облекло за нашите служители

Като отговорна компания насърчаваме устойчивостта в различни области, включително по отношение на облеклото на нашите служители. От 2017 г. голяма част от колекцията работни дрехи, които осигуряваме, е сертифицирана по GOTS и произведена от биопамук Fairtrade.

Първоначално са произведени 2,4 милиона дрехи, което ни прави най-големият купувач на Fairtrade памук за облекло на служители.

Темата за устойчивостта е много важна за нас и е от огромно значение, особено по отношение на екологичните и социалните стандарти във веригата на доставки. Лавиния Кочански, ръководител на корпоративната социална отговорност (КСО) в Kaufland

Печат за устойчив текстил

Залагаме на международно признати стандарти

Лого Cotton made in Africa

Cotton made in Africa (CmiA)

Справедливост за хората и околната среда – това за нас е логично. Ето защо, като партньор на Cotton made in Africa, ние подкрепяме устойчивото отглеждане на памук в Африка. CmiA е международно признат стандарт и инициатива на фондация AID BY TRADE. От 2005 г. CmiA се ангажира да опазва околната среда и да подобрява условията на живот, и работа на дребните фермери и работници в Африка.

Три основни елемента на стандарта CmiA:

  • Хора: CmiA насърчава дребните фермери и се застъпва за равенство между половете, достойна заетост и права на децата.
  • Планета: CmiA защитава почвата, водата, биоразнообразието, околната среда и климата. Избягват се генетично модифицираните организми и се намаляват негативните ефекти от продуктите за растителна защита.
  • Благоденствие: CmiA улеснява достъпа до висококачествени ресурси, повишава производителността и подобрява качеството на памучните влакна.

Чрез нашите продукти с етикета Cotton made in Africa ние даваме ценен принос за насърчаване на устойчивото отглеждане на памук и опазване на околната среда в Африка. Посетете www.cottonmadeinafrica.org за повече информация.

Лого Cradle to Cradle

Cradle to Cradle Certified®️ (C2C Certified)

Cradle to Cradle, в превод "от люлка до люлка", описва идеалния производствен процес като цикъл, в който нищо не се губи – визията за икономика без отпадъци. Основно се избягват материали, които са вредни за здравето и околната среда. Освен това всички вещества се считат за постоянни хранителни продукти за естествени или технически цикли. Има четири нива на сертифициране: бронз, сребро, злато и платина.

Сертификатът C2C се състои от пет принципа:

  • Използване на екологично чисти, безопасни и здравословни съставки
  • Проект за оползотворяване на материали, като рециклиране или компостиране
  • Опазване на климата и използване на възобновяеми енергийни източници
  • Ефективно използване на водата и подобряване на нейното качество
  • Насърчаване на стратегии за социална отговорност
Изображение на печат Global Recycled Standard

Global Recycled Standard (GRS)

Отпадъците намаляват, когато се рециклира и използват повторно. Ето защо много от нашите продукти носят печата на стандарта GRS. Чрез него можем да запишем точния дял на рециклиран материал в даден продукт и да го проследим по производствената верига.

Ако продуктът съдържа поне 50% рециклиран материал, може да носи печата на GRS. Но нашите изисквания са по-високи и се стремим делът на рециклирания материал да е възможно най-висок.

Допълнителна информация: www.textileexchange.org

Organic Content Standard (OCS)

Колкото по-голям е делът на екологичния материал в даден продукт, толкова по-добър е той за околната среда. Чрез Organic Content Standard 100 (OCS 100) и със смесения Organic Content Standard (смесен OCS) можем точно да запишем тази пропорция и да проследим суровината до крайния продукт.

Чрез сертифицирането на нашите продукти по OCS допринасяме за биологичното земеделие и за опазването на околната среда.

Допълнителна информация: www.textileexchange.org

Изображение на печата OCS 100

Само продукти, които се състоят от 95-100% екологичен материал, имат право да носят печат OCS 100. Стандартът дава възможност да се записва съдържанието и количеството на екологичния материал в даден продукт и да се проследяват суровините по цялата производствена верига.

Взима се предвид преработката, производството, опаковането, етикетирането, както и търговията и разпространението на продукта.

Печат OCS blended

Само продукти, които съдържат 5-95% екологичен материал, имат право да носят печат OCS смесен. Стандартът дава възможност да се записва съдържанието и количеството на екологичния материал в даден продукт и да се проследяват суровините по цялата производствена верига.

Взема се предвид преработката, производството, опаковането, етикетирането, както и търговията и разпространението на продукта.

 


Устойчиви собствени текстилни марки

Стремим се да произвеждаме нашите собствени текстилни марки все по-устойчиво. За да разберете лесно кой производствен стандарт се използва, ние поставяме върху етикетите на нашите устойчиви продукти логата, споменати по-горе. Научете повече за нашите собствени текстилни марки. Защото заедно правим разлика.


Действията носят промяната

Разгледай и други теми, свързани с устойчивите политики

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.