Отговорността към околната среда ни подхожда

Отговорното отношение към природата и околната среда заема все по-важно място в нашето ежедневие. Производството на текстил не прави изключение – и при него екосъобразните процеси и социалните стандарти стават все по-важни.

За да насърчим устойчивостта и опазването на околната, постоянно разширяваме асортимент си от продукти със сертификати като GOTS. Прилагаме и други мерки като нашия Detox-ангажимент и осигуряването на устойчиво работно облекло за нашите служители. Така гарантираме прозрачност и устойчиво качество за нашите клиенти.

 

Detox

Екологични стандарти в производството на текстил

Жена простира дрехи на фона на зелена поляна с малко дете на ръце

През 2011 г. екологичната организация Greenpeace започна глобална инициатива – кампанията "Detox“, за да насърчи промяната на мисленето в модната индустрия. Присъединихме се към инициативата през декември 2015 г. и оттогава непрекъснато намаляваме използването на вредни за околната среда химикали в производството на облекло, домашен текстил и обувки. В същото време подобряваме качеството и безопасността на нашите продукти.

Detox-ангажимент

С присъединяването ни към инициативата на Greenpeace си поставихме за цел да преустановим използването на каквито и да било вредни химикали при производството на облекла, домашен текстил и обувки.

Към момента сме близо до целта. Вече се освобождаваме от повечето вредни вещества, включително от химическата група AP/APEO. В допълнение, все повече наши текстилни изделия са произведени от сертифициран по GOTS органичен памук.

Ще продължим ангажимента си за екологично чисто текстилно производство. Разглеждаме темата в контекста на цялостните ни усилия в полза на околната среда – от грижата за водата и почвите до опазването на биологичното разнообразие и климата. „Детокс до нула“ остава основната ни цел, по която работим с нашите партньори от целия свят.

Повече информация за "Detox" инициативата на Greenpeace можете да откриете на сайта на организацията greenpeace.org/bulgaria

Запознайте и с нашия Detox-ангажимент (на английски език): Detox Commitment (pdf) и Списък със субстанции, забранени в производството (pdf).

Списък със субстанции, забранени в производството
Kaufland-MRSL-Textiles-Shoes-201803-final.pdf (0.3 MB)

Detox-доклад

От 2016 г. отчитаме в годишни доклади приложените мерки за постигане на целите на нашите ангажименти за детоксикация. В нашия доклад за напредъка ни за периода 2019/2020 правим преглед на основните етапи, преминати до момента, и целите, които ще продължим да преследваме.

Detox-доклад 2017 (pdf)
180720 Kaufland_Report_EN.pdf (2.0 MB)
Detox-доклад 2016 (pdf)
detox_Report_2016_2205.pdf (8.7 MB)

Показваме откъде идват продуктите за собствените ни марки

За нас е много важно да действаме прозрачно. Ето защо не крием произхода на продуктите за собствените ни марки.

Прегледът на производствените обекти показва кои са нашите стратегически важни доставчици и откъде произхождат нашите собствени марки продукти в асортимента от текстил и обувки. Прегледът се актуализира всяка година.Устойчиви работни дрехи

"Честно" облекло за нашите служители

Като отговорна компания насърчаваме устойчивостта в различни области, включително по отношение на облеклото на нашите служители. От 2017 г. голяма част от колекцията работни дрехи, които осигуряваме, е сертифицирана по GOTS и произведена от биопамук Fairtrade.

Първоначално са произведени 2,4 милиона дрехи, което ни прави най-големият купувач на Fairtrade памук за облекло на служители.

Темата за устойчивостта е много важна за нас и е от огромно значение, особено по отношение на екологичните и социалните стандарти във веригата на доставки. Лавиния Кочански, ръководител на корпоративната социална отговорност (КСО) в Kaufland

Устойчиви материали

Надеждни алтернативи при производството на текстил

В стремежа си да предложим на нашите клиентите надеждни алтернативи при избора на дрехи, ние сме в непрекъснато търсене на нови, иновативни и устойчиви материали за тяхното производство. Затова в нашите хипермаркети може да бъде открит текстил, изработен от следните материали:

YKK NATULON® Recycled Zippers

YKK Seal

YKK идва от Yoshida Kogyo Kabushikikaisa - японският производител на решения за затваряне на дрехи. YKK се ангажира да извършва своите бизнес дейности в хармония с околната среда. Екосъобразно поведение се наблюдава във всички области на тяхната стопанска дейност - от разработването до производството; както при изхвърлянето, така и при рециклирането. Така например, почти всички продукти на YKK отговарят на изискванията на STANDARD 100 на OEKO TEX®. Избрани продукти от нашия асортимент са произведени с ципове от рециклиран материал NATULON®, чиято лента пък е изработена предимно от рециклирана пластмаса (PET). Съответните продукти ще разпознаете по сивия шестоъгълен печат.

Повече информация по темата ще откриете на адрес: www.ykkdigitalshowroom.com/en/


Печати за устойчив текстил

Залагаме на международно признати стандарти

Cotton made in Africa (CmiA)

Cotton made in Africa Seal

Справедливост за хората и околната среда – това за нас е логично. Ето защо, като партньор на Cotton made in Africa, ние подкрепяме устойчивото отглеждане на памук в Африка. CmiA е международно признат стандарт и инициатива на фондация AID BY TRADE. От 2005 г. CmiA се ангажира да опазва околната среда и да подобрява условията на живот, и работа на дребните фермери и работници в Африка.

Три основни елемента на стандарта CmiA:

  • Хора: CmiA насърчава дребните фермери и се застъпва за равенство между половете, достойна заетост и права на децата.
  • Планета: CmiA защитава почвата, водата, биоразнообразието, околната среда и климата. Избягват се генетично модифицираните организми и се намаляват негативните ефекти от продуктите за растителна защита.
  • Благоденствие: CmiA улеснява достъпа до висококачествени ресурси, повишава производителността и подобрява качеството на памучните влакна.

Чрез нашите продукти с етикета Cotton made in Africa ние даваме ценен принос за насърчаване на устойчивото отглеждане на памук и опазване на околната среда в Африка. Посетете www.cottonmadeinafrica.org за повече информация.

Global Recycled Standard (GRS)

GRS seal

Отпадъците намаляват, когато се рециклира и използват повторно. Ето защо много от нашите продукти носят печата на стандарта GRS. Чрез него можем да запишем точния дял на рециклиран материал в даден продукт и да го проследим по производствената верига.

Ако продуктът съдържа поне 50% рециклиран материал, може да носи печата на GRS. Но нашите изисквания са по-високи и се стремим делът на рециклирания материал да е възможно най-висок.

Допълнителна информация: www.textileexchange.org

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®

Oeko-Tex-Seal

Стандартът MADE IN GREEN by OEKO-TEX® има за цел да осигури проследяване на продуктите чрез уникален идентификатор на продукта или чрез QR код. Те са тествани за наличие на вредни вещества в съответствие с насоките на OEKO-TEX® и са произведени по устойчив, социално отговорен и щадящ околната среда начин. Това изисква прозрачност за всички производствени процеси на текстил във веригата на доставки. Предпоставка продукт да бъде MADE IN GREEN стандартизиран е ако той вече е сертифициран по STANDARD 100 by OEKO-TEX®. За да се гарантира, че текстилът е произведен чрез екосъобразни процеси при социално приемливи условия на труд, производствените обекти трябва да бъдат сертифицирани по STeP by OEKO-TEX®.

Eтикетът MADE IN GREEN by OEKO-TEX® върху текстила показва:

  • екологично производство
  • безопасност на продуктите
  • социална отговорност и безопасност на работното място
  • проследимост и прозрачни вериги за доставки

За повече информация посетете www.madeingreen.com

Leather Working Group

Лого на Leather working group

Kaufland е член на Leather Working Group - организация с нестопанска цел, която отговаря за водещото в света екосертифициране на продуктите в кожарската промишленост. Като група от множество заинтересовани страни, LWG има над 1 300 членове от цялата верига за доставки на кожи.

От 2005 г. насам LWG се ангажира с разработването на екологични практики в индустрията, както и за предоставяне на насоки за тяхното непрекъснато подобряване. За повече информация посетете www.leatherworkinggroup.com.

Organic Content Standard (OCS)

Колкото по-голям е делът на екологичния материал в даден продукт, толкова по-добър е той за околната среда. Чрез Organic Content Standard 100 (OCS 100) и със смесения Organic Content Standard (смесен OCS) можем точно да запишем тази пропорция и да проследим суровината до крайния продукт.

Чрез сертифицирането на нашите продукти по OCS допринасяме за биологичното земеделие и за опазването на околната среда.

Допълнителна информация: www.textileexchange.org

Изображение на печата OCS 100

Само продукти, които се състоят от 95-100% екологичен материал, имат право да носят печат OCS 100. Стандартът дава възможност да се записва съдържанието и количеството на екологичния материал в даден продукт и да се проследяват суровините по цялата производствена верига.

Взима се предвид преработката, производството, опаковането, етикетирането, както и търговията и разпространението на продукта.

Печат OCS blended

Само продукти, които съдържат 5-95% екологичен материал, имат право да носят печат OCS смесен. Стандартът дава възможност да се записва съдържанието и количеството на екологичния материал в даден продукт и да се проследяват суровините по цялата производствена верига.

Взема се предвид преработката, производството, опаковането, етикетирането, както и търговията и разпространението на продукта.

 


Устойчиви собствени текстилни марки

Стремим се да произвеждаме нашите собствени текстилни марки все по-устойчиво. За да разберете лесно кой производствен стандарт се използва, ние поставяме върху етикетите на нашите устойчиви продукти логата, споменати по-горе. Научете повече за нашите собствени текстилни марки. Защото заедно правим разлика.


Действията носят промяната

Разгледай и други теми, свързани с устойчивите политики

Верига на
доставки
Изображение на жена, която бере кафе

Ние се ангажираме с лоялни бизнес практики, прозрачност, добри условия на труд и живот, съблюдаване на човешките права и екосъобразно поведение.

Пласт-
маса
Изображение на смачкана пластмасова бутилка на плажа

В рамките на политиката си за корпоративна социална отговорност ние прилагаме обстойна 360-градусова стратегия за драстичното ограничение на пластмасата.

Околна
среда
Изображение на корони на зелени широколистни дървета на фона на синьо небе

Усилията ни са насочени към ефективно използване на наличните природни ресурси и модерни технологии, към спазване на екологичните стандарти и рециклиране.