Доклад за нетно въздействие

Лого Действията носят промяната

Концепцията за устойчиво развитие е част от дейността, морала и културата на Kaufland България. Под мотото на груповата идентичност на корпоративната социална отговорност на Kaufland "Действията носят промяната" в България компанията всяка година прилага последователни действия в седем основни области: "Родина", "Хранене", "Природа", "Верига за доставки", "Климат", "Служители" и "Хуманно отношение към животните", като остава приоритетно фокусирана върху първите три.


В контекста на направление "Родина" Kaufland активно развива партньорски отношения с български производители, своята дарителска политика, както и доброволчеството за своите служители. В контекста на направление "Хранене" компанията цели да насочи вниманието към активния начин на живот и да стимулира навици за устойчиво потребление сред клиентите. В направление "Природа" Kaufland работи със силен фокус върху енергийната ефективност и ограничаване на пластмасата за еднократна употреба.

Компанията работи по редица вдъхновяващи инициативи и проекти, за да засили ролята си на субект, действащ с почтеност и социална отговорност, както и да допринася за обществото, околната среда и развитието на местните общности. Предприетите действия и набелязаните мерки са резултат от ангажимента на всички отдели - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на пластмасата.

Цялостно въздействие на Kaufland върху икономиката, природата и обществото  

Като отговорна компания Kaufland България развива политиката си за устойчиво развитие като част от своята бизнес стратегия и разглежда своята дейност всеобхватно с внимание не само към създаването на икономическа добавена стойност, но и с мисъл за въздействията си върху околната и социалната среда.

В стремежа си да управлява своята дейност така, че да създава възможно най-голяма добавена стойност в обществото -  такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората - Kaufland България реши да пристъпи към всеобхватна оценка на своето въздействие.

По искане на компанията, ©denkstatt България изготви доклад, който измери и онагледи цялостното въздействие на Kaufland България върху икономическия, природния и социалния капитал в страната. denkstatt (Денкщат) e водеща консултантска група в сферата на устойчивото развитие в Централна и Източна Европа, с централа във Виена, Австрия. Компанията е с 27-годишен опит на европейския пазар и близо 14 години активно участие в бизнес процесите в България. denkstatt помага на компаниите да управляват въздействието си върху околната среда и общностите, подкрепя организациите в изготвянето стратегии и политики за устойчиво бизнес управление, оценка на въздействието на политики и проекти, прилагането на практики за кръгова икономика и ресурсна ефективност, декарбонизация, климатична адаптация и други аспекти на устойчивото развитие.

Изготвеният от denkstatt доклад е първият за всеобхватно въздействие не само за Kaufland България, но и за целия ритейл сектор в страната. Нещо повече - с този доклад, компанията се нарежда сред новаторите в сферата на устойчивото корпоративно развитие в световен мащаб.


Добавяме стойност към развитието на обществото

Иван Чернев, председател на Управителния съвет на Kaufland България
Иван Чернев, председател на Управителния съвет на Kaufland България

Иван Чернев е председател на управителния съвет на Kaufland България от февруари 2018 г. Управлявал е различни отдели в структурата на Kaufland в Германия и други държави. В България идва от мениджърска позиция в Kaufland Словакия. Той е дипломиран икономист от Университета в Нидерайн, Германия.

Защо Kaufland реши да измери цялостното си въздействие върху икономиката, природата и обществото в България?

Иван Чернев: "Повече от 11 години Kaufland България традиционно е сред 10-те най‐големи компании в страната и на челна позиция сред всички търговски вериги с годишен оборот от над 1,6 млрд. лева през 2019 година. В момента разполагаме с 60 хипермаркета в 34 града и с един от най-големите логистични центрове на Балканите. Годишно от Централния ни  склад в с. Стряма излизат 1 милион палета със стока към нашите хипермаркети, в най-големите от които асортиментът надхвърля 20 000 артикула. През 2020 г. нашата компания беше обявена за най-големия работодател в сектора за модерна търговия. Грижим се за над 6000 служители и техните семейства, като през 2019 г. сме инвестирали над 118 милиона лева за заплати и социални придобивки. Вече две години получаваме международен сертификат за Топ Работодател. Kaufland България е един от най-големите данъкоплатци в България със 151 милиона лева данъци и такси през 2019 година. От откриването на нашия първи хипермаркет през 2006 г. в Пловдив се превърнахме в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева.    Нашата компания е носител на множество отличия за приноса си като дарители и за своята политика за корпоративна социална отговорност.

Тази лидерска позиция и всички резултати, които споменах, идват след много работа, целенасочени и последователни усилия през годините. Но от компаниите лидери по света отдавна не се очаква само да създават икономическа добавена стойност и да отчитат финансови показатели. Обществата все по-често изискват прозрачност и данни за начина, по който бизнесът влияе цялостно върху средата, в която оперира, върху хората и върху природата. От отговорните компании се изисква информация за това какви са техните принципи и ценностите, на които опират действията си."

В Kaufland България винаги сме вярвали, че нашата лидерска позиция не е само резултат от мащаб и оборот. Съзнаваме своите отговорности към обществото и се стремим да отговаряме на неговите очаквания, като в същото време добавяме стойност към неговото развитие. Като бизнес организация за нас винаги е било важно начинът, по който правим това, да се базира на конкретни данни, за да можем да измерим резултатите от своите действия. За нас докладът е възможност на база конкретни стойности да управляваме цялостното ни въздействие върху икономиката, природата и обществото.

Какво показва оценката?

Иван Чернев: "Документът се базира на данни за дейността ни през 2019 г. и отразява икономическото, природното и социалното въздействие на Kaufland България през този период. Той показва в конкретни стойности каква е добавената стойност на компанията за българската икономика, като в същото време измерва и отрицателните последствия за природния и социалния капитал. Мисля, че нито една българска компания до момента не се е осмелявала да направи това публично. Всяка бизнес дейност има и положителен, и отрицателен отпечатък върху околната и социална среда, но често тези въздействия остават извън финансовите отчети и оперативния контрол, защото не могат да бъдат сравнявани и в този смисъл са "невидими" за бизнеса. Докладът превръща разходите и ползите за природата и обществото от абстрактни понятия в информация с ясно парично измерение, която можем да анализираме и управляваме."

Какви са резултатите от оценката и как ще ги използвате?

Иван Чернев: "Докладът показва огромната положителна стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България. С конкретни данни документът категорично доказва, че Kaufland България е много повече от верига хипермаркети. Ние сме отговорна компания, която прави бизнеса си съвестно и отговорно с уважение и внимание към хората и околната среда; прозрачен и предвидим партньор на институциите и обществото; водещ инвеститор и значим фактор за развитието на пазара. Ще използваме данните от доклада, за да търсим начини развитието ни да носи още повече полза за обществото."


Прозрачността вече е условие за успех

Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt България
Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt България

Боян Рашев e водещ експерт по управление на околната среда и ресурсите. От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt. Професионалната му експертиза е в сферата на устойчивото развитие, управление на околната среда, остойностяване на екосистемни услуги, кръгова икономика, качество на въздуха, климатична адаптация и политики, управление на природните ресурси. Има бакалавърска и магистърска степен по "Управление на околната среда и ресурсите" от Бранденбургския технически университет в Котбус. Учил също в СУ "Св. Климент Охридски", Университета за природни науки и науки за живота във Виена и Централния университет на Венецуела в Каракас.

Как може да се измери цялостното въздействие на една компания?

Боян Рашев: "В повечето случаи компаниите се ограничават до анализи на създадената добавена икономическа стойност и споделянето на информация за КСО проекти, дарения и финансова подкрепа на определени инициативи. Това обаче не е достатъчно, за да говорим за оценка на цялостно въздействие на една компания. Практически, всеки един бизнес влияе също върху околната и социална среда, защото докато създава стойност, той  използва човешки и природни ресурси. От друга страна, влиянието на всяка бизнес дейност не се изчерпва с пряката собствена дейност, а предизвиква и редица въздействия във веригата на доставки и цялата икономика на страната, произтичащи от взаимоотношения с други  бизнеси и отрасли.

Оценката, която изготви denkstatt, показва в действителност цялостното въздействие на Kaufland върху икономиката и обществото в България, тъй като обхваща влиянето на компанията както чрез нейната собствена дейност (магазини, складове и офиси), така и по цялата верига за създаване на стойност – чрез отношенията й с производители и доставчици на стоки и услуги,  дори и доставчиците на техните доставчици. Нещо повече, отчетени са както положителни, така и отрицателни въздействия.

Отдавна работим по проекти за остойностяване на цялостното въздействие за клиенти от Западна Европа и Америка. С този доклад най-после имаме и открито говорещ български клиент – компания, която не се задоволява с преките финансови измерители и съобщения за работни места и дарения, а изчислява и комуникира нетното си въздействие върху българското обществото, включвайки в това не само позитивни, но и негативните аспекти. Това е първият публичен доклад в България за всеобхватно въздействие на една компания и с него  Kaufland България се нарежда сред новаторите в сферата на устойчивото корпоративно развитие в световен мащаб."

Каква е използваната методология за изготвяне на доклада?

Боян Рашев: "За изготвянето на Оценката са използвани данни от финансовия отчет на Kaufland България за 2019 г., международни бази данни с макроикономически показатели, както и международно признати стандарти и насоки за остойностяване на въздействия върху природния и социален капитал.
 
В основата на направената Оценка на нетното въздействие на Kaufland България е Международната система от интегрирани икономически сметки за околната среда (SEEA), която надгражда международно утвърдения стандарт на ООН за изчисляване на БВП на всяка държава, като дава обща рамка за паралелното отчитане на икономически, социални и екологични данни по съпоставим начин. Следвахме и насоките от две международно утвърдени ръководства: Natural Capital Protocol & Social Capital Protocol, разработени на глобално ниво през последните няколко години в партньорство между бизнеса, академичните среди и неправителствени организации. Използвахме инструментът EXIOBASE, даващ към момента най-пълната и детайлна математическа картина на глобалната икономика. Тази международната база данни е създадена от консорциум от водещи европейски научни институти и се разработва с финансовата подкрепа на Европейската комисия през последните 10 години."

С какво подобни доклади допринасят не само за конкретната компания, но и за сектора, в който тя работи, и за пазара като цяло в страната, в която оперира?

Боян Рашев: "За всяка компания е важно да е наясно със значимите си въздействия – все по-нарастващият натиск на заинтересованите страни и изискванията по отношение на докладването го налагат. Истински успешните компании обаче гледат на прозрачността като плюс, а не просто като задължение – именно прозрачността и доброто, отговорното управление са основните фактори за добрата репутация, корпоративната устойчивост и доверието в бизнеса.

Чрез подобна всеобхватна оценка на въздействието Kaufland получава възможност да управлява своята дейност по такъв начин, че да създава възможно най-голяма добавена стойност в обществото – такава, която максимизира икономическата добавена стойност и минимизира отрицателните последствия за околната среда и хората. Това има своето влияние върху други икономически отрасли и националната икономика, тъй като Kaufland България е сред 10-те най‐големи компании в страната и на челна позиция сред всички търговски вериги.

Чрез остойностяването на въздействията върху природния и социалния капитал те попадат в обсега на мониторинг и контрол на бизнеса и му дават възможността да ги комуникира и управлява. В световен мащаб бизнес лидерите все по‐често гледат на околната и социалната среда като на капитал – ресурс, който се използва, за да се създава стойност, който търпи изчерпване и заслужава опазване. Това дава своето отражение във всички нови „зелени“ политики, които въвежда Европейската комисия. Подобен тип мислене се насърчава и от Dow Jones Sustainability Index (група от борсови индекси, оценяващи устойчивостта на хиляди компании от цял свят) и международни класации за най-устойчиви бизнеси.

Тази Оценка променя средата за правене на бизнес в България. След като вече има прецедент, несъмнено и други компании ще направят стъпката към отчитане на нетното си въздействие. Това от една страна ще подготви българския бизнес за повишените очаквания на западните инвеститори, финансови институции и клиенти. От друга страна ще повиши общото усещане за откритост и доверие между бизнеса и потребителите, което е сред най-значимите предизвикателства пред икономиката на страната."


Доклад за цялостно въздействие на Kaufland върху икономиката, природата и обществото

Нетното въздействие на Kaufland България включва анализ и оценка на позитивните и негативни въздействия от дейността на компанията върху природния и социалния капитал. В документа всички тези въздействия са изразени в парична стойност – т.е. с обща мерна единица, което дава възможност за тяхната съпоставка. Сравнявайки позитивни и негативни въздействия, се получава информация за крайния нетен принос на Kaufland за българското общество и цялостното въздействие на компанията върху икономиката, социалната и околна среда.

Разгледаните въздействия са резултат от бизнес взаимоотношения на Kaufland с други фирми в българската икономика. Тези въздействия не зависят само и единствено от Kaufland България, но компанията се стреми да ги оптимизира във веригата на доставките. Изготвеният от denkstatt доклад цели да подкрепи именно това – той показва емпирично и обосновано къде Kaufland има най-големи въздействия, за да ги управлява, така че да минимизира негативните и да максимизира позитивните.

Основни изводи:

  • Нетният принос на Kaufland България към българското общество е положителен и измерен в пари възлиза на повече от 1 милиард лева
  • Едно работно място в Kaufland България поддържа близо 4 други в българската икономика
  • Общите икономически ползи за българските директни доставчици са близо 3 пъти повече от тези за Kaufland България.
  • Kaufland е не просто магазин, а търговски център
  • Положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България, е 7 пъти по-висока от стойността на отрицателните социални и екологични въздействия от дейността на компанията
  • Негативните въздействия на Kaufland България са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности, които не са под пряк оперативен контрол на компанията
  • Всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева

Мнението на експертите

Оценката на нетното въздействие на Kaufland България е направена чрез използването на иновативен подход – т.нар. sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите. Това е най-новата концепция за оценка на устойчивостта в глобален мащаб, при която се взимат предвид както позитиви, така и негативи от дейността и се дава финансово измерение на екологични и социални въздействия Глобално темата се управлява от „Коалиция за капиталите“ (Capitals Coalition) – платформа, която обединява 370 компании, представители на академичните среди и неправителствени организации от цял свят.

"Докладът ясно показва как Kaufland България създава стойност за българската икономика и общество. Нещо повече, изследването потвърждава позицията на компанията като модел за подражание и лидер на пазара в страната, като комуникира както позитивите, така и негативите от цялостното си въздействие. Без съмнение това новаторско усилие ще постави Kaufland България на картата на лидерите в ритейла в Европа, ориентирани към устойчиво развитие.“, коментира Ян-Мартен Кребс, главен изпълнителен директор на  sustainable AG.

"Такъв проект е иновативен и значително по-сложен за изпълнение спрямо по-стандартните оценки, които изследват единствено ползите от дадена инвестиция. Това е амбициозна задача, която представлява предизвикателство и от теоретична, и от практическа гледна точка. Той изисква задълбочени знания по икономика и екология, познаване на българската икономика като цяло и на регионално ниво и по-конкретно на пазара за търговия на дребно с потребителски стоки, на трудовия пазар, на икономика и т.н.“, коментира икономистът и преподавател в Университета за национално и световно стопанство Димитър Чобанов*.

По думите на експерта важен принос на анализа е оценката на въздействието върху околната среда. „Обединяването на социално-икономическа и екологична оценка е новаторско и дава възможност за съпоставяне на отделните ефекти. Резултатът е недвусмислен. Въпреки че са налице негативни ефекти за околната среда, те са неколкократно по-малки, отколкото са ползите от съществуването и функционирането на групата. Това е убедително доказателство за коректността на най-важния извод от доклада, който гласи: „Нетният принос на Kaufland България към българското общество е положителен“, подчертава Чобанов.

Той препоръчва в бъдещи оценки да бъдат оценени също т.нар. предизвикани въздействия, които произтичат от допълнителното потребление на работниците на Кауфланд и на работниците на нейните доставчици в резултат от дейността на групата. „Изплащаните им нетни заплати увеличават потреблението в икономиката и създават допълнителен бизнес, работни места и добавена стойност. По този начин мултипликаторите на добавената стойност и на заетостта биха били дори по-големи от получените“, смята икономистът и допълва още: „Основен акцент в доклада е прозрачността. Мениджърите на големите предприятия, каквото е Кауфланд, осъзнават все повече необходимостта да са открити към обществото. В конкретния случай имам препоръка, свързана с отчетните данни. При компанията-майка фискалната година не съвпада с календарната, както е в България. На практика компанията е твърде прозрачна – тя изготвя два отчета – според фискалната година в България и за компанията-майка. Разглежданият доклад обаче е на базата на отчетните данни за Германия. Тоест наличните данни, които могат да бъдат открити в Търговския регистър, всъщност не са използвани за подготовката на доклада. Това създава известно объркване как се получават числата в доклада, особено ако българският читател е запознат с отчетните данни на групата. Препоръчвам при бъдещи доклади да се използват официално публикуваните данни в Търговския регистър, за да не възникват подобни казуси“.

*Димитър Чобанов е икономист, изследовател в Института по икономика и политики към Университета за национално и световно стопанство и преподавател в същия университет. Автор е на множество научни статии в областта на икономиката и финансите. Занимава се с проблеми в областта на макроикономиката, публичните финанси, паричната политика, оценката на въздействието на регулациите, оценка на въздействието на големи инвестиционни проекти и други. Работил е като краткосрочен консултант към Световната банка и като експертен сътрудник към парламентарната комисия по икономическа политика. Бил е съветник на министъра на икономиката. В рамките на консултантската си дейност е участвал като ключов експерт в проекти за оценка на икономическите, социалните и фискалните ефекти от инвестициите на редица чуждестранни компании в България.