Принципи за лоялни практики

Kaufland доброволно се регистрира в европейската инициатива Верига на доставка. Тя стартира през 2013 г. в Брюксел. С това ние се задължаваме да спазваме Принципите за лоялни практики по веригата на доставка на храни и да прилагаме формулираните критерии.

Сдружение за модерна търговия

Мъж подава ръка

Сдружението за модерна търговия е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо 11 търговски вериги в България, сред които и Kaufland България.

Предмет на дейност на сдружението са: сътрудничество с експерти и организации, както и с органи на публичната администрация за осъществяване на съвместни проекти и други инициативи за развитието, растежа и модернизацията на търговския отрасъл от икономиката на Република България; защита на законните интереси на членовете на Сдружението пред публични органи и неправителствени организации; извършване на проучвания и изготвяне на предложения и становища до компетентни институции и публични органи, свързани с развитието на търговския отрасъл и създаване на условия за добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара.

 

Предотвратяване на икономически престъпления 

Дългосрочните и устойчиви взаимоотношения с нашите доставчици са в основата на нашия бизнес модел. Всеки ден ние се стараем да задоволим желанията на клиентите ни за по-гъвкав, устойчив и регионален асортимент от пресни и качествени продукти на изгодни цени. Можем да  постигнем това само заедно с нашите доставчици. Затова честността и партньорството са наш основен приоритет.

Основен елемент  на доброволната инициатива представлява вътрешният орган за разрешаване на спорове, който предприятията трябва да внедрят в рамките на своето задължение. С него винаги може да се установи връзка, ако някой от регистрираните търговски партньори е на мнение, че другият партньор не се придържа към принципите за лоялни търговски практики. Kaufland изпълнява това свое задължение, при което нашите доставчици, които участват в доброволната инициатива Верига на доставка, могат веднага да подадат сигнал чрез нашата онлайн уведомителна система.

Подробно описание на принципите за лоялни практики можете да прочетете в приложения документ:

Повече информация за инициативата можете да откриете на: www.supplychaininitiative.eu