Ефективно и отговорно използване на ресурсите

За да намалим постепенно екологичния отпечатък, ние се стремим да повишим чувствителността на нашите служители по темата, предприемаме нови мерки и предлагаме на нашите клиенти възможността да използват природните ресурси отговорно.

Какво предприемаме ние

Чрез проекта "Ценим рециклируемите материали" целим да насочим вниманието на нашите служители към стойността на ресурсите, които използваме. За да осигурим възможно най-доброто разделяне на отпадъците, през 2017 г. дефинирахме точни и специфични изисквания за работата в нашите дистрибуционни центрове. През 2019 г. разширихме проекта "Рециклирането носи промяната" и проведохме обучение на персонала в нашите хипермаркети как отговорно да използват ресурсите.

Мерки за разделно събиране на боклука

За нас, идеалният процес по рециклиране започва с правилното сортиране. Това спестява допълнителна работа и създава добавена стойност за хората и околната среда.

  • Информираност на служителите. За да постигнем необходимото разбиране по темата разделно събиране на отпадъците, запознаваме нашите служители с проблема с недостига на суровини и как намаляването на отпадъците, и рециклирането допринасят за неговото минимизиране. За по-добра информираност на хората разчитаме на проекта "Ценим рециклируемите материали".
  • Правим рециклирането логичното решение: В работната среда на Kaufland правим темата за рециклирането буквално "част от интериора" – чрез нагледни табла, представящи циклите на рециклиране, например.
  • Опростяваме разделното събиране на отпадъците: Единната концепция за обозначаване на различните групи с икони позволява отпадъците да се разделят бързо и лесно. Това ни позволява да гарантираме, че събираме рециклируемите материали според типа им.

С помощта на вече предприетите от нас мерки успяхме значително да увеличим количеството рециклируеми материали, да намалим количеството остатъчни отпадъци и по този начин да спестим значително количество CO2.

Примерите, в които вече сме създали затворени цикли, включват чантата за многократна употреба, която се намира на касата в нашите хипермаркети, и е направена на 80% от старо фолио, използвано от нас, както и копирната хартия в нашите централни офиси, която е направена от рециклирана хартия. Чувалите за боклук за вътрешна употреба също са частично направени от използвано от нас старо фолио.

Устойчив амбалаж

EPS каси за многократна употреба

През 2019 г. транспортирахме 28 милиона килограма плодове и зеленчуци от производителите до нашите обекти в 100% рециклируемите каси за многократна употреба на Euro Pool System (EPS), вместо в еднократни картонени и пластмасови опаковки.

В резултат на това:

  • Спестихме на атмосферата близо 1 000 тона въглеродни емисии за една година,  което се равнява на 400 дизелови автомобила по-малко по пътищата.
  • Спестихме 990 обратни транспортни курса, защото EPS касите са сгъваеми и заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране. Така спестихме близо 400 тона въглеродни емисии на атмосферата.

Като използваме EPS каси за многократна употреба се грижим и за качеството на свежата ни продукция. Касите генерират 95% по-малко отпадъци, в сравнение с опаковките за еднократна употреба.* Това е така, защото са изключително здрави и осигуряват на плодовете и зеленчуците оптимална защита по време на транспорта им към хипермаркета. Това дава директно отражение върху намаляването на продуктовата загуба поради нарушена или повредена опаковка.

Дизайнът на касите позволява на продуктите да запазят качеството и свежестта си по време на транспортиране, тъй като е създаден, за да съобразява притока на необходимия за свежите продукти кислород, за да могат да "дишат".

*Според проучване на немската фондация "Щифтунг Инициативе Мервег"


Поредният принос за един по-зелен свят – нашият син касов бон. Той е произведен отговорно на сертифицирана по FSC® термохартия, която произхожда от устойчиво стопанисвани гори.

За разлика от конвенционалните касови бележки синият бон може без колебание да бъде изхвърлян при отпадъчната хартия и по-късно рециклиран.

Нашите рециклируеми касови бележки са важна стъпка към още по-екологично пазаруване - и по този начин към по-зелено бъдеще.

Син касов бон - още повече предимства

Касовият бон – въпреки синия си цвят - не съдържа феноли и други химически оцветители. Допирът на хартията на касовата бележка с храна в пазарската чанта е напълно безвреден за здравето.

В сравнение с конвенционалните касови бележки синият бон е светлоустойчив. Затова не избледнява и може да бъде съхраняван дълго време с документите. Освен това е масло- и водоустойчив и остава четлив, ако се намокри или случайно попадне в пералнята.

Какво може да направите вие

За нас опазването на околната среда минава и през това да създадем на нашите клиенти максималното удобство да рециклират ефективно дори и на територията на нашите хипермаркети.

Станции за събиране на рециклируеми материали

Werstoffsammelstelle in einer Kaufland-Filiale

В нашите хипермаркети ще откриете кутии за събиране на използвани LED и енергоспестяващи лампи, както и за много други рециклируеми материали. С нашата система за обратно връщане ние гарантираме, че висококачествените суровини се рециклират и всички замърсители, които могат да съдържат, се изхвърлят правилно.

При нас може да върнете:

  • Опаковки от хартия и картон
  • Фолио
  • Електрически крушки
  • Малки електрически уреди
  • Батерии
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19