Отговорността към околната среда ни подхожда

Отговорното отношение към природата и околната среда заема все по-важно място в нашето ежедневие. Производството на текстил не прави изключение - и при него екосъобразните процеси стават все по-актуални.

Опазването на околната среда е от изключителна важност за нас и ние съзнателно поемаме тази отговорност. Затова, за производството на нашия текстил използваме органичен памук.  Стандартът GOTS (Global Organic Textile Standard) гарантира устойчивото и социално отговорно производство на текстил. Така гарантираме прозрачност и високо качество на продуктите за нашите клиенти.

Стандартът

Какво е GOTS?

Глобалният стандарт за органичен текстил (GOTS) гарантира екологично и социално отговорно производство на текстил в световен мащаб. Той е разработен от водещи международни организации през 2006 г.

Стандартът "GOTS organic"

Стандартът "GOTS organic" обозначава текстилни продукти, които са произведени от поне 95% естествено отгледани органични влакна. Всички използвани химически добавки като оцветители и спомагателни вещества трябва да отговарят на определени екологични и токсикологични критерии. Дори минималните социални изисквания са част от стандарта и се взимат под внимание.

Стандартът "GOTS %"

Стандартът "GOTS xx%" се използва за текстилните продукти, които се състоят от поне 70 до 94% естествено отгледани органични влакна. Всички използвани химически добавки, като оцветители и спомагателни вещества, трябва да отговарят на определени екологични и токсикологични критерии. Дори минималните социални изисквания са част от стандарта и се взимат под внимание.

 

Органично отглеждане

Памукът за нашия текстил, сертифициран по GOTS, се отглежда органично. Това означава, че поддържаме ниска консумация на вода и не използваме пестициди, фунгициди и други вредни за околната среда вещества.

Щадяща обработка

При по-нататъшна обработка се използват само вещества, щадящи околната среда. Всички продукти с печат GOTS са с високо качество и редица предимства за крайния потребител.

Коректност

Опазването на природата е ангажимент, който приемаме изключително сериозно. Сертификатът GOTS гарантира спазването на социалните стандарти по цялата производствена верига.

От полето до гардероба

Стандартът обхваща цялата производствена верига - от отглеждането на памука до крайния продукт. Памукът се отглежда органично и се добива и преработва без използването на вредни химикали. Това, наред с други неща, означава, че не използваме изкуствени торове, химически дефолианти и хлор. Стандартът  GOTS е доказателство и за това, че държим и следим строго за добрите условия на труд – справедливо възнаграждение,  безопасност на работното място или забрана на детския и принудителния труд.

Нашият памук - без изкуствени торове и подбиран ръчно

GOTS

Химическите дефолианти са табу.

GOTS

Обработваме текстила с продукти на кислородна основа.

GOTS

Прозрачност от отглеждането до крайния продукт.

GOTS

GOTS в Kaufland

Това може да очаквате

Сертифицирани сме по стандарта  GOTS от 2018 г. Така отговорността и грижата за природата не приключва с доставчиците, а с нас. Нашите планове са да залагаме все повече на текстил, произведен от органично отгледан памук. А това е само едно от действията, които предприемаме в дългосрочен план - с мисъл и грижа за природата и обществото.


Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19