Развитие на недвижимостите

Като една от най-големите и бързоразвиващи се търговски вериги в Германия и Европа ние постоянно се разрастваме. Търсим планувани или налични търговски обекти, парцели за продан или отдаване под наем - застроени или не.

Разрастваме се непрекъснато

Очакваме Вашите предложения. Ние сме коректни и надеждни – партньорите ни могат да разчитат на нас. Тръгнете заедно с нас към бъдещето.

България

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 000 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Население: в градове с най-малко 20 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители

Развитие на недвижимостите

Румъния

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 000 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В регулация или подлежащи на регулация с възможност за търговия на голяма търговска площ
 • Население: в градове с най-малко 30 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 60 000 жители
Развитие на недвижимостите Север-Запад
Nora Balogh
Развитие на недвижимостите Север-Изток
Alin Rednic
Развитие на недвижимостите Централен район
Annemone Preda
Развитие на недвижимостите Юг-Запад
Valentin Popescu
Развитие на недвижимостите Юг-Изток
Marcel Epurescu
Развитие на недвижимостите Молдова
Oleg Diordiev

Словакия

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 500 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В регулация или подлежащи на регулация с възможност за търговия на голяма търговска площ
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Словакия
Michal Golian
Развитие на недвижимостите Словакия
Róbert Dikan

Хърватия

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 500 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В регулация или подлежащи на регулация с възможност за търговия на голяма търговска площ
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Хърватия
Zdravka Škrinjar

Чехия

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 500 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В регулация или подлежащи на регулация с възможност за търговия на голяма търговска площ
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Чехия
Anna Rybarova

Полша

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 000 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В регулация или подлежащи на регулация с възможност за търговия на голяма търговска площ
 • Население: в градове с най-малко 20 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Полша
Grażyna Adamczyk
Развитие на недвижимостите Юг
Marcin Ośliżlok
Развитие на недвижимостите Запад и Север
Marcin Woszczek
Развитие на недвижимостите Изток и Централни райони
Łukasz Maguza

Германия

Търсим:

Планувани или налични търговски обекти

 • С търговска площ: над 2 000 м²

Застроени или незастроени парцели за продажба

 • С площ: над 6 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В регулация или подлежащи на регулация с възможност за търговия на голяма търговска площ
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 25 000 жители
Развитие на недвижимостите Германия
Dr. Rolf Kuntzer
Развитие на недвижимостите Север
Dirk Kreutzmann
Развитие на недвижимостите Изток
Thomas Weniger
Развитие на недвижимостите Централни райони
Lars Müller
Развитие на недвижимостите Запад
Christian Zehnpfenning
Развитие на недвижимостите Юг-Запад
André Geinitz
Развитие на недвижимостите Юг-Изток
Jürgen Faltenbacher