Развитие на недвижимостите

Като една от най-големите и бързоразвиващи се търговски вериги в Германия и Европа ние постоянно се разрастваме. Търсим планувани или налични търговски обекти, парцели за продан или отдаване под наем - застроени или не.

Разрастваме се непрекъснато

Очакваме Вашите предложения. Ние сме коректни и надеждни – партньорите ни могат да разчитат на нас. Тръгнете заедно с нас към бъдещето.

България

Критерии за избор на локация в България:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 000 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 20 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители

Развитие на недвижимостите

Румъния

Критерии за избор на локация в Румъния:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 000 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ 14 000 - 22 000 м²
 • Площи или помещения в големи търговски центрове (молове) с търговска площ 2 000 - 4 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 30 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 60 000 жители
Развитие на недвижимостите Румъния

Молдова

Критерии за избор на локация в Молдова:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 000 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 30 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 60 000 жители
Развитие на недвижимостите Молдова

Словакия

Крителии за избор на локация в Словакия:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 000 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 12 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Словакия

Хърватия

Критерии за избор на локация в Хърватия:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 000 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 8 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Хърватия

Чехия

Критерии за избор на локация в Чехия:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 3 000 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 12 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 10 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители

 

Развитие на недвижимостите Чехия

Полша

Критерии за избор на локация в Полша:

 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 500 м²
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 10 000 м²
 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • Право на строеж/ предназначение: по възможност за хипермаркет
 • Население: в градове с най-малко 30 000 жители
 • В район с потребление от: най-малко 30 000 жители
Развитие на недвижимостите Полша

Германия

Критерии за изборна локация в Германия:

 • Местоположение: добро централно или периферно местоположение
 • В градове с най-малко 10 000 жители
 • Застроени или незастроени парцели за продажба: площ над 6 000 м²
 • Планувани или налични търговски обекти: търговска площ над 2 500 м²
 • Право на строеж / предназначение: по възможност за хипермаркет с голяма площ
 • Ние изкупуваме, наемаме, сключваме договори за право на строеж
Развитие на недвижимостите Германия

Международно ниво

Критерии за избор на локации на международно ниво

Имате въпроси за международната експанзия? Свържете се с нас.

Развитие на недвижимостите на международно ниво