Продажби и отдаване под наем

Изображение на архитектурен чертеж на сграда

При отдаването под наем на търговски площи ние залагаме единствено на интереса на клиентите. Особено успешно се справяме с организирането на предкасовото пространство и специализираните площи. Възползвайте се от уменията и познанията на нашите експерти.

С нас ще откриете правилното решение

Потърсете ни на посочените данни за контакт, ако прявявате интерес към някой от обявените обекти.

 


О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г.)

Кауфланд България ЕООД енд КО КД

съобщаваТ

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Изграждане (ново строителство) на обслужващ търговски обект - Хипермаркет за продажба на хранителни и нехранителни стоки, трафопост, рекламен пилон, рекламни съоръжения”, УПИ ХІ-660,303,304,973,976,кв.24Д, м. Младост, Район Младост 4, гр. София.

Общата площ на имотите е 16 801 кв. м., Застроена площ – 5 065 кв.м.

 

За контакти:

Име: Димитър Пламенов Величков. адрес: ул. Скопие 1А, гр. София,

тел.: 0876521472.

           

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Информация по чл.4, ал.3 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ, бр.25/2003г. изм. ДВ, бр.3/2006г.) ще бъде предоставена на заинтересуваните лица при поискване.


Имате бизнес концепция, която може да се възползва от големия клиентопоток в нашите хипермаркети? Свържете се с нас!

Кауфланд България ЕООД енд КО КД
Централно управление на недвижимостите
ул. Скопие 1А
1233 София

За теми, свързани с експанзия, ни потърсете тук:

Кауфланд България ЕООД енд КО КД
Отдел Нови проекти и модернизации
ул. Скопие 1А
1233 София

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19