Kaufland продължава да приема ваучери за храна и след 1 януари 2024 г.

гр. София, 2 януари 2024 г.
Kaufland продължава да приема ваучери за храна и след 1 януари 2024 г.

Компанията ще приема електронни ваучери за храна поетапно 

Kaufland България уведомява своите клиенти, че ще продължи да приема хартиени ваучери за храна и след 1 януари 2024 г. Ваучерите на електронен носител, регламентирани с Наредба 7, издадена на основание на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), ще бъдат приемани във всички магазини на веригата поетапно, след сключване на съответните договори с операторите на ваучери и осигуряване на необходимата техническа обезпеченост. За всяка настъпила промяна, компанията ще уведомява своевременно и публично своите клиенти.

Съгласно изменение на ЗКПО, което влиза в сила от 1 януари 2024 г., предвиден е преходен период за преминаване изцяло към ваучери за храна на електронен носител. Kaufland България ще продължи да приема ваучери за храна на хартиен носител до тяхното изчерпване.

За Kaufland България
Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7000 служители. През 2023 г. компанията разполага с 65 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата. 

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София