Информация за изтегляне на продукт

Равенсбург, 21.09.2023

Имайки предвид колко важно е качеството на продуктите, Ravensburg Milchwerke GmbH изтегля различни продукти с извара като предпазна мярка за защита на потребителите. Мярката идва след вътрешно идентифициране на потенциален риск от наличие на метални частици. Дружеството реши да приложи принципа на предпазливостта и да изтегли всички потенциално засегнати партиди. Тази процедура се извършва в пълно сътрудничество със здравните органи и при пълно спазване на процедурата за информиране на нашите клиенти-дистрибутори.

Изтеглянето засяга следните продукти със срок на годност и идентификационни маркировки:

Име на продукта

Тегло (брой)

Ниво на мазнини

Най-добър до

Баркод номер

Идентификационен код

Дистрибутор

Kfree нискомаслена извара, без лактоза, 200 г

200 г

0,3

До

28.09.2023

4335896563589

DE BW 08175 EG

Kaufland

България

Продуктите с различен срок на годност не са засегнати.

Продуктите са по рафтовете в цяла Европа от средата на август. Продажбите на засегнатите продукти са спрени незабавно.

Потребителите, които са закупили засегнатия продукт, се призовават да не го консумират и да изхвърлят храната или да я върнат в магазина. Сумата за покупката ще бъде възстановена.

Металните частици в храната могат да причинят вътрешни наранявания, както и наранявания на устата и гърлото, ако се консумират. В този случай или при съмнение за вътрешни наранявания потребителите се призовават да се консултират незабавно с лекар и да съобщят, че е консумиран замърсен продукт.

При запитвания на разположение на потребителите е националният безплатен клиентски телефон 0800 12 220.

Безопасността на нашите клиенти и качеството на нашите продукти са наши основни приоритети. Изказваме съжаление за инцидента и сме направили всичко възможно да разрешим случая, за да гарантираме, че нашето производство продължава да отговаря на строгите стандарти за качество и безопасност на храните.

Информация за изтегляне на продукт

Предна част на продукта/наименование на продукта и идентификационен код (виж снимката вдясно/отдолу):

Kfree нискомаслена извара, без лактоза, 200 g

Информация за изтегляне на продукт

На долната част на продукта е посочен срокът на годност (виж снимката вдясно/отдолу):

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София