Позиция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД във връзка с влязло в сила Решение № 689/17.09.2020 г. на Комисията за защита на конкуренцията

гр. София, 06 април 2023 г.

Конкретният казус касае търговски отношения от периода 2015-2016 г. Kaufland България е на българския пазар от 2006 г. От тогава развива своята дейност коректно и прозрачно, в съответствие с принципите за спазване на закона, добросъвестната търговска практика и лоялността към потребителите. Към момента компанията поддържа успешни партньорства с 973 доставчици, като в резултат в магазинната мрежа се предлагат близо 20 000 продукта, 87% от които са от български доставчици.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София