Kaufland препотвърди ангажимента си да потребява 100% „зелена“ енергия

гр. София, 02 март 2023 г.
Kaufland препотвърди ангажимента си да потребява 100% „зелена“ енергия

Kaufland гарантира потреблението си на 100% „зелена“ енергия до началото на 2024 година. За поредна година веригата ще ползва екологична енергия, след като през март 2022-а премина към нея във всички свои хипермаркети, в логистичния си център и в своя административен офис. За целта компанията вече е осигурила необходимите гаранции за произход, които доказват, че потребената от нея енергия е „зелена“.

Мярката е част от климатична стратегия на Kaufland България, която изисква мащабни инвестиции в енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии. Всяка година компанията намалява потреблението си на електроенергия средно с 2%, като постига този резултат чрез имплементиране на различни мерки, сред които е и преминаването на изцяло LED осветление във всичките си хипермаркети. Друга мярка е подмяната на хладилното оборудване с такова, което щади околната среда. Kaufland ще продължи и с разполагането на фотоволтаични инсталации за собствени нужди. До края на 2023-а веригата планира да има пет нови фотоволтаични инсталации, с което общият брой на съоръженията, разположени по покривите на хипермаркетите, ще достигне девет. Два милиона киловатчаса годишно е общата електроенергия, която ще бъде произвеждана от тях и ще се реализира изцяло за собствените нужди на магазините.

В резултат от целенасочените усилия на Kaufland България за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък от дейността й компанията е спестила близо 4000 тона CO₂ емисии за 2022 година.

Вижте повече на: kaufland.bg/klimat

За Kaufland България: Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,9 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 6 600 служители. През 2023 г. компанията разполага с 63 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София