Становище на Kaufland България относно кисело мляко и боза Брей!

гр. София, 14 август 2020 г.

Във връзка с публикации относно кисело мляко и боза „Брей!“ Kaufland изразява следното становище:

Компанията не прави компромис с качеството на предлаганите продукти – те подлежат на регулярни проверки в акредитирани лаборатории, като същевременно изискванията за качество към производителите и доставчиците са изключително високи. 

Стоките под собствена марка "Брей!" се тестват минимум четири пъти в годината от независима акредитирана българска лаборатория, като част от продуктите (от месо) преминават контролни тестове осем пъти годишно. С цел максимална прозрачност и информиран избор на клиента на етикета на всеки продукт от линията "Брей!" са описани неговият производител и използвани суровини. Киселите млека от линията "Брей!" са произведени съобразно изискванията на БДС и са от български суровини. Бозата "Брей!" се произвежда от българска хлебна пшеница клас "А", питейна вода и българска захар, според всички норми и при строг контрол.

Kaufland носи отговорност към своите клиенти и взима под внимание потребителските мнения. Затова, по повод появили се публикации, компанията поиска становища от производителите на коментираните продукти, както и от акредитирани лаборатории.

Главният технолог на производителя на кисело мляко "Брей!", чрез експертни аргументи, отрече твърденията относно продукта и увери в неговото качество. В становище той коментира описаното в публикациите изследване на отрицателен редокс потенциал, като според производителя на продукта подобно изследване като белег за качество на кисело мляко е без научна обосновка. Очакват се резултати и от допълнителна и още по-подробна проверка от акредитирана лаборатория.

В становище от производителя на боза "Брей" категорично се заявява, че продуктът е  абсолютно натурален и безопасен, без консерванти и каквато и да е химия, от български продукти и с полезни качества. От своя страна от "Изпитвателен център Глобалтест" коментират, че окислително-редукционен потенциал (ОРП) се измерва във води. От акредитираната лабораторията заявяват, че уредът, който се вижда на снимките в публикациите, измерва ОРП във вода. "Всяко едно техническо средство е създадено за измерване само към матрицата, към която е произведено и калибрирано. Ползването му в друга матрица поставя под въпрос резултатите.", се казва в становището на "Изпитвателен център Глобалтест".

Kaufland България изразява своята убеденост, че в полза на българския потребител е предоставянето на достоверна информация, базирана на проверени и надеждни източници.

Пълните текстове на становищата можете да видите в прикачените файлове.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София