Kaufland подписа Хартата за многообразието в България

гр. София, 21 юли 2023 г.

Разнообразието и равнопоставеността в компанията са ключов фактор за успеха на ритейлъра 

Kaufland България се присъедини към организациите, подписали Хартата за многообразието в България. С това ритейлърът поема публичен анагажимент за активни действия в подкрепа на многообразието, равнопоставеността и грижа за служителите в изпълнение на последователната и дългосрочна политика на компанията за корпоративна социална отговорност.

„Като пазарен лидер и един от най-големите работодатели в страната, за нас е от ключово значение не само да се грижим за отношението, доверието и равнопоставеността в компанията, но и активно да участваме в обществения дебат, да водим с примерa за приобщаваща среда и публично да подкрепяме многообразието. Нашият мотивиран, стабилен и сплотен екип се състои от почти 7 000 служители – хора на различна възраст, с разнообразен произход, житейски и професионален опит и разностранни интереси. Ето защо една от фундаменталните характеристики в изграждането на екипа е културата на уважение, приемственост, доверие и равен старт, на общност от колеги, в която всеки глас е чут и признат“ – сподели главният изпълнителен директор на Kaufland България Иван Чернев. 

И към момента в компанията многообразието е главен приоритет. Kaufland България на практика прилага утвърдени политики за многообразие и равенство във възможностите, независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност. В екипа на ритейлъра работят служители от повече от 10 националности, на различна възраст и с разнообразни интереси, като компанията подпомага тяхната кариерна реализация, осигурявайки им равни възможности за развитие в отлична работна среда и условия на труд. Равнопоставеността в компанията се гарантира от изградените процеси за управление на човешките ресурси и от работна атмосфера, която насърчава приобщаваща среда, окуражава културата на уважение и равните възможности. Ритейлърът е сред най-големите работодатели в страната и осъзнава отговорността си при налагането на приобщаващите стандарти, отношението и доверието на своите служители. Като пазарен лидер и сертифициран Top Employer (Топ Работодател) за пета поредна година, Kaufland България устойчиво прилага добри практики за уважително сътрудничество без дискриминация, характеризиращо се с уважение и разбиране към другите, защото многообразието е ключов фактор за успеха на компанията.

За Хартата за многообразието

Хартата за многообразието в България е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите и изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, компетенции, таланти и умения. 

За Kaufland България
Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,9 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 7000 служители. През 2023 г. компанията разполага с 63 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,9 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.
Пет поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer (Топ Работодател) от международния независим институт Top Employers Institute. От началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България е засвидетелствано и от над 35 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, Career Show Index 2022, True Leaders ICAP и други. Компанията успя да заслужи първото място в категории като Работодател на годината, Любим международен работодател, Employer Branding Idea, Employer Branding Event, Лидер в работодателската марка, Студентски активности и подбор и др.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София