Важна информация

гр. София, 28 декември 2022 г.
От 01.01.2023 г. започват да се прилагат задължителните европейски и национални разпоредби, които налагат таксуване на пластмасовите кутии за храна за еднократна употреба отделно от закупените продукти.

От 01.01.2023 г. започват да се прилагат задължителните европейски и национални разпоредби, които налагат таксуване на пластмасовите кутии за храна за еднократна употреба
отделно от закупените продукти.

Цената на пластмасовата кутия за храна става 0,20 лв. за брой.

Мярката цели намаляване вредното въздействие върху околната среда от замърсяване вследствие на нерегламентираното изхвърляне и/или изхвърляне на неразрешени за това места на пластмасовите продукти за еднократна употреба, както и трайно намаляване на ползването им.

Благодарим за проявеното разбиране,

Вашият Kaufland екип

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София