Kaufland България е спестила 1 125 тона вредни емисии, въвеждайки каси за многократна употреба

гр. София, 22 август 2022 г.
Kaufland България е спестила 1 125 тона вредни емисии, въвеждайки каси за многократна употреба

Компанията получи зелен сертификат за рециклируемите си щайги за плодове и зеленчуци

Kaufland България е спестила 1 125 тона вредни емисии CO2 през 2021 г. чрез заместването на еднократните щайги за плодове и зеленчуци с рециклируеми за многократна употреба. Сгъваемите рециклируеми каси са произведени от водещия логистичен доставчик на опаковки за многократна употреба в европейската верига за доставка на пресни продукти - Euro Pool System (EPS).

За трета поредна година лидерът в модерната търговия Kaufland получи от EPS зелен сертификат за намаления въглероден отпечатък. Спестяванията са изчислени с калкулатора за оценка на жизнения цикъл (LCA), разработен от германската фондация „Щифтунг Инициативе Мервег“ (SIM). Според него, емисиите на CO2 от една каса за многократна употреба се равняват на емисиите от една ротация на 50 до 100 еднократни щайги. През 2021 г. Kaufland е доставила над 35 000 000 килограма плодове и зеленчуци в 100% рециклируеми каси на EPS. В резултат на това, търговската верига е осъществила 3 330 100  ротации на сгъваеми каси за многократна употреба, спестявайки близо 1 143 обратни транспортни курса.

Рециклируемите каси заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране, а при използването им се налагат значително по-малко обратни транспортни курсове. По данни на SIM, EPS касите за многократна употреба генерират 95% по-малко отпадъци, в сравнение с опаковките за еднократна употреба. Касите са изключително здрави и осигуряват оптимална защита на плодовете и зеленчуците при транспортиране, което директно се отразява върху продуктовата загуба.

EPS е компания, сертифицирана по стандарта BRC за съхранение и дистрибуция на обекти в Холандия, Белгия, Испания, Чехия, Полша и Германия. Тя работи съгласно най-високите международно утвърдени стандарти за качество (ISO 9001) и гарантира, че всички каси са в съответствие с международното законодателство за безопасност на храните, миграция и проследяване.

Природосъобразната доставка е част от устойчивата политика на Kaufland България за изпълнение на мерки, свързани с корпоративна социална отговорност. Предприеманите действия се реализират под мотото „Действията носят промяната“ от всички отдели в компанията - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до повишаване устойчивостта на продуктите и намаляване на пластмасата.


За Kaufland България: Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,7 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 62 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София