Изтегляне на продукт: My Project Електрическа лампа против насекоми

гр. София, 01 юли 2022 г.
Изтегляне на продукт: My Project Електрическа лампа против насекоми

От съображения за превантивна защита на потребителите Kaufland изтегля следния продукт:

My Project

Електрическа лампа против насекоми

Баркод 4063367290183

В продажба от Kaufland от април 2022Поради производствен дефект не може напълно да бъде изключен риск от токов удар.

Поради тази причина клиентите трябва непременно да вземат предвид информаци-ята за изтеглянето, да преустановят ползването на засегнатия артикул и да го изк-лючат от електрическата мрежа.

Kaufland реагира незабавно и изтегли продукта от продажба. Клиентите могат да върнат закупения продукт във всички магазини на Kaufland. Сумата за покупка ще бъде възстановена дори без представяне на касов бон.

Kaufland се извинява на всички засегнати за възникналото неудобство.

При запитвания на разположение на потребителите е националният безплатен кли-ентски телефон 0800 12 220

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София