Kaufland България увеличава възнагражденията на служителите си през 2022 г.

гр. София, 26 май 2022 г.

Доходът на служителите в магазините нараства с близо 18% през настоящата година

През 2022 г. Kaufland България предприема увеличение на възнагражденията на екипите в магазинната мрежа, надхвърлящо традиционните увеличения през изминалите години, с цел да осигури допълнителна сигурност за своите служители и да надгради своите работодателски практики в тяхна полза. От месец април е в ход актуализация на заплатите на служителите на всички магазини в страната, което поетапно ще обхване и останалите звена на компанията.

Вследствие на планираните мерки, екипите на Kaufland в 35 български града, където работят близо 80% от екипа на компанията, ще увеличат дохода си средно с 15%. В някои региони на страната тази цифра нараства на средно 18%* - с включено увеличение на ваучерите за храна, както и други допълнителни плащания. Промяната касае близо 5500 служителя на магазинната мрежа на Kaufland. През 2021 година, съобразено с развитието на пазара на труда, увеличението бе средно 7%.

Промяната ще обхване и останалите звена на Kaufland България – логистичен център и  администрация. Цялостната инвестиция във възнагражденията и в осигуровките ще е с ръст от 21% на ниво компания. Един от факторите, свързан с политиката на възнаграждения, който гарантира сигурност, е че служителите на компанията имат заложено в трудовите си договори увеличение на заплатите през първите четири години в компанията. Близо 60% от служителите работят в Kaufland повече от 3 години и преминават през всички четири стъпки, за да продължат развитието си в нея.     
„Грижата за екипа и благополучието на хората в нашата компания са поставени в центъра на политиките ни като работодател. Тази грижа е в много различни направления, но това, което смятаме за наше предимство е, че дори в извънредни обстоятелства запазваме целостта му и се стараем да предоставяме все по-добри условия на работа. Категорично решихме да инвестираме в увеличение на заплатите и продължаваме да наемаме служители - само в София тази година екипът ни ще се увеличи с 200 души, което е свързано с плановете ни за откриване на нови магазини. През 2022 година всички служители на Kaufland България ще увеличат доходите си. Вярваме, че по този начин отговаряме и на икономическата ситуация в страната и колегите ни ще бъдат спокойни, че в лицето на своя работодател имат един сигурен и стабилен партньор, на който могат да разчитат“, сподели Милена Караилиева, Директор Човешки ресурси в Kaufland България.

Компанията се стреми непрекъснато да проучва възможности и да въвежда допълнителни мерки в политиката си за възнагражденията и придобивките на персонала, за да е сигурна, че предлага конкурентно заплащане и актуални социални придобивки. През настоящата година Kaufland България ще инвестира над 7 млн. лв. в цялостен пакет от 15 социални придобивки за служителите.
Kaufland се грижи последователно за развитието и обучението на своя екип, като дава разнообразни възможности за придобиване на нови знания и компетенции, кариерно развитие в много направления, както и ротация на работното място в различните екипи и структури на голямата компания. През изминалата година 6250 служителя на компанията са преминали през 110 обучителни програми, а през 2022 г. се въвеждат нови програми с обща инвестиция на стойност над 400 хиляди лв., които са предназначени за служители от всички нива.

За Kaufland:

Kaufland България е един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители и е пазарен лидер в сектора на модерната търговия у нас. Четири поредни години компанията бе сертифицирана като Топ работодател от международния независим институт Top Employers Institute. В основата на успешния бизнес модел стоят корпоративните ценности и култура, които компанията следва и които бележат непрекъснатото ѝ развитие. Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.


*Процентите на увеличение по региони се различават и зависят от развитието на пазара на труда в съответния град.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София