От март Kaufland България преминава изцяло към"зелена" енергия

гр. София, 16 февруари 2022 г.
От март Kaufland България преминава изцяло към "зелена" енергия

От март Kaufland България преминава изцяло към „зелена“ електроенергия. Във всички хипермаркети на веригата, в нейния логистичен център и в нейния административен офис вече ще бъде ползвана 100%  електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

Мярката е част от амбициозната климатична стратегия на Kaufland България. Тя изисква мащабни инвестиции и е обвързана с постигането на конкретна цел - намаляване на въглеродните емисии от оперативната дейност на веригата с над 80 на сто до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.). За постигането й Kaufland България работи по редица ключови проекти като преминаването към „зелена“ енергия. За целта компанията вече е осигурила необходимите гаранции за произход, които доказват, че употребената от нея енергия е от възобновяеми енергийни източници.

„Стъпката е важна не само за нас. Тя е пример за това как бизнесът може да дава съвсем конкретен принос в борбата с климатичните промени.“, коментира Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Kaufland България.

Друга ключова мярка на Kaufland България за опазване на климата е разполагането на фотоволтаици за собствени енергийни нужди. Това е факт от края на миналата година, като за целта веригата направи първоначална инвестиция от над 800 000 лева. Фотоволтаичните инсталации са на покривите на Kaufland в старозагорския квартал „Бедечка", в ж.к. „Изгрев" в Бургас, в квартал „Бриз" във Варна, както и в Дупница. Само от инсталациите Kaufland ще пести около 440 тона въглеродни емисии годишно.

Мерките по климатичната стратегия изискват цялостен подход и ефективен енергиен мениджмънт, който в началото на 2022 г. за пореден път получи международна сертификация по стандарта „Системи за управление на енергията“ ISO 50001. За последните четири години, в които се сертифицира по ISO 50001, веригата е спестила над 3 800 тона CO₂ емисии.

Усилията на компанията са част от ангажимента на групата Schwarz, от която е част Kaufland. През август 2020 г. групата се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които впоследствие бяха официално потвърдени от инициативата.  В допълнение към усилията на групата Kaufland е определила специфични цели и мерки, чрез които емисиите на CO₂ в бизнеса й и по веригата на доставка трябва непрекъснато да бъдат намалявани. Освен вече посочените, те включват още постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2) и създаване на стимули за доставчиците на Kaufland да намаляват сами своите емисии.

Вижте повече на: kaufland.bg/opazvane-na-okolnata-sreda

***
-    Преки емисии на парникови газове от източници, които са собственост или са под контрола на дружеството (обхват 1);
-    Непреки емисии на парникови газове, дължащи се на производството на закупената и консумирана електроенергия, пара, топлина или охлаждане (наричани заедно „електричество“) (обхват 2);
-    Всички непреки емисии на парникови газове (не попадащи в обхват 2), които възникват „надолу“ и „нагоре“ по веригата на създаване на стойност на оповестяващото дружество, включително емисии нагоре и надолу по веригата (обхват 3).

За Kaufland България: Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е пазарен лидер с годишен оборот от близо 1,7 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 500 служители. Kaufland има 61 хипермаркета в 35 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София