Kaufland България спести над 3 800 тона CO₂ емисии за последните четири години, в които се сертифицира по ISO 50001

гр. София, 03 февруари 2022 г.
Kaufland България спести над 3 800 тона CO₂ емисии за последните четири години, в които се сертифицира по ISO 50001

Международен сертификат потвърди ефективния енергиен мениджмънт на Kaufland България. За четвърта поредна година компанията защити сертификация по стандарт за Системи за управление на енергията ISO 50001, който определя международната рамка за непрекъснато подобряване на използването и потреблението на енергия.

Сертификатът е валиден за 2022 г. за всички обекти на Kaufland България. Документът е доказателство за продължаващия ангажимент на компанията да подобрява енергийната ефективност, да намалява енергийните разходи, емисиите на парникови газове (GHG) и други влияния върху околната среда.

За първи път Kaufland влезе в процес по сертифициране по ISO 50001 през 2018 година. Той няма  задължителен характер в България, но като отговорна компания Kaufland реши да покрие изискванията му. От 2018 г. досега компанията е спестила близо 7 687 748 kWh електрическа енергия, което се равнява на 3 837 тона спестени CO₂ емисии. „Ако приемем, че в България един личен дизелов автомобил изминава средно около 15 000 км на година, то за този период той отделя около 2,5 тона емисии. Имайки предвид това, спестените от Kaufland емисии на практика означават 1 500 автомобила по-малко по пътищата у нас“, коментира енергийният мениджър на компанията Иво Василев.

Благодарение на ISO 50001 Kaufland има възможност да управлява по-ефективно своите енергийни ресурси. Сертификатът посочва специфичните изисквания за използването и потреблението на енергия, гарантира по-добро планиране и прилагане на нови мерки за енергийна оптимизация.

„Непрекъснато работим за подобряване на нашата енергийна ефективност. Тя е важна част от стратегията ни за климата, която заема централно място в политиката за устойчиво развитие на Kaufland България“, коментира Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в компанията.

През август 2020 г. групата Schwarz, част от която е Kaufland, се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които впоследствие бяха официално потвърдени от инициативата.  В допълнение към усилията на групата Kaufland е определила специфични цели и мерки, чрез които емисиите на CO2 в бизнеса й и по веригата на доставка трябва непрекъснато да бъдат намалявани.

Наред със сертификацията по ISO 50001, мерките за опазване на климата, които Kaufland България вече предприема, включват още израждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди на покривите на хипермаркетите, развиване на „зелена“ логистика, изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили на паркингите на обекти на компанията и други. Вижте повече на: kaufland.bg/klimat

За Kaufland България: Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 1,7 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 61 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София