Kaufland България започна въвеждането в експлоатация на фотоволтаици за собствени нужди

гр. София, 22 декември 2021 г.
Kaufland България започна въвеждането в експлоатация на фотоволтаици за собствени нужди

Kaufland България започна поетапно въвеждане в експлоатация на фотоволтаични инсталации за покриване на част от собствените енергийни нужди на нейните хипермаркети. Мярката е част от климатичната стратегия на компанията.

Фотоволтаични инсталации вече са разположени на покривите на хипермаркетите на Kaufland в Дупница, в старозагорския квартал "Бедечка", в обекта на веригата в ж.к. "Изгрев" в Бургас, както и в квартал "Бриз" във Варна. Общият размер на инвестицията е над 800 000 лева. Мощността на фотоволтаичните инсталации е 800 kWp, а планираното производство на електроенергия е 890 000 kWh годишно. Всяка от инсталациите може да произвежда около 20 на сто от електрическата енергия, необходима на хипермаркета за една година. Благодарение на инсталациите компанията ще пести около 440 тона въглеродни емисии годишно.

През 2022 г. се очаква фотоволтаични инсталации да бъдат разположени и на други обекти на Kaufland, като веригата планира оттук нататък фотоволтаици да има на всеки неин нов хипермаркет.

Борбата с изменението на климата е сред централните теми в политиката за устойчиво развитие на Kaufland. През 2021 г. групата Schwarz, част от която е Kaufland, се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi). С присъединяването си групата се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които вече са официално потвърдени от инициативата. Те са за измерим принос за постигане на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и се основават на методологията на SBTi. Целта на Schwarz е да намали оперативните емисии с 55 на сто до 2030 г. в сравнение с 2019 година. Kaufland подкрепя постигането на тази цел и следва подхода да избягва, намалява и компенсира емисиите не само в обектите си, но и тези във веригата на доставка.

Планирано е до 2030 г. Kaufland намали оперативните емисии във всички страни, в които присъства, с над 80 на в сравнение с 2019 година. В България компанията е заложила преминаване към електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници от 2022 г. във всички свои хипермаркети, както и в логистичните бази и в административния си офис. Амбицията на Kaufland е да постигне климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2). Веригата ще работи също за създаване на стимули за своите доставчици, така че и те да намаляват своите емисии. Стратегията на Kaufland за климата предвижда доставчиците, които са отговорни за 80% от свързаните с продукти емисии от обхват 3, да си поставят климатични цели за изпълнение до 2026 година.

Част от мерките за опазване на климата, предприети от Kaufland България до момента, включват сертификация по стандарта "Системи за управление на енергията" ISO 50001, използване на иновативна климатичната охладителна система, въвеждане на нови стандарти в логистиката с иновативни сгъваеми палети, изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили на паркингите на свои обекти, използване на рециклируеми каси за многократна употреба при плодовете и зеленчуците и други. Вижте повече на: kaufland.bg/opazvane-na-okolnata-sreda

За Kaufland България: Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от над 1,7 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от близо 6 500 служители. През 2021 г. компанията разполага с 61 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София