Kaufland преминава към следващия етап на изпълнение на стратегията си за климата

гр. София, 08 януари 2021 г.
Изображение на хипермаркет Kaufland

Борбата с изменението на климата е сред централните теми в политиката за устойчиво развитие на Kaufland България. Още през август 2020 г. групата Schwarz, част от която е Kaufland, се присъедини към Инициативата за научно обосновани цели (Science Based Targets Initiative/SBTi) и се ангажира да формулира научно валидирани климатични цели, които вече са официално потвърдени от инициативата.  

Групата Schwarz си е поставила за цел да намали оперативните емисии с 55 на сто до 2030 г. в сравнение с 2019 г., като така дава измерим принос за постигане на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C. За да я постигне, групата възнамерява да получава 100 процента от електроенергията си от възобновяеми енергийни източници от 2022 година.

Kaufland като част от групата Schwarz подкрепя постигането на тази цел чрез своя климатична стратегия и специфични климатични цели, които се основават на методологията на SBTi. Стратегията на Kaufland следва подхода да избягва, намалява и компенсира емисиите не само в обектите на компанията, но и тези във веригата на доставка.

Климатични цели на Kaufland България:

-    Намаляване на оперативните емисии във всички страни с над 80 на сто до 2030 г. (в сравнение с 2019 г.) чрез икономическа дейност в съответствие с целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C на Парижкото споразумение за климата;
-    Преминаване към електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници от 2022 г. във всички хипермаркети Kaufland, както и в логистичните бази на компанията и нейния административен офис;
-    Постигане на климатична неутралност най-късно до 2025 г. по отношение на оперативните емисии (обхват 1 и 2).
-    Създаване на стимули за доставчиците на Kaufland да намаляват сами своите емисии. Доставчиците, които са отговорни за 80% от свързаните с продукти емисии от обхват 3, ще бъдат ангажирани да определят климатична цел до 2026 година.

Част от мерките за опазване на климата, които Kaufland България вече предприема, включват сертификация по стандарта „Системи за управление на енергията“ ISO 50001, използване на иновативна климатичната охладителна система, израждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди на покривите на хипермаркетите, въвеждане на нови стандарти в логистиката с иновативни сгъваеми палети, изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили на паркингите на свои обекти, използване на рециклируеми каси за многократна употреба при плодовете и зеленчуците и други. Вижте повече на: kaufland.bg/opazvane-na-okolnata-sreda

***
-    Преки емисии на парникови газове от източници, които са собственост или са под контрола на дружеството (обхват 1);
-    Непреки емисии на парникови газове, дължащи се на производството на закупената и консумирана електроенергия, пара, топлина или охлаждане (наричани заедно „електричество“) (обхват 2);
-    Всички непреки емисии на парникови газове (не попадащи в обхват 2), които възникват „надолу“ и „нагоре“ по веригата на създаване на стойност на оповестяващото дружество, включително емисии нагоре и надолу по веригата (обхват 3).

За Kaufland България: Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е пазарен лидер с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 400 служители. Kaufland има 60 хипермаркета в 34 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София