Становище на Kaufland България по повод видео, публикувано в Youtube и социалните мрежи

гр. София, 09 септември 2021 г.
Изображение на логото на продукти Брей

Във връзка с видео, публикувано в Youtube и социалните мрежи, в което обект на коментар е марката "Брей!", Kaufland България би искала да коментира следното:

Kaufland България категорично заявява, че продуктът лютеница "Брей!" е български, каквито са всички продукти на марката "Брей!". Лютеница "Брей!" е произведена от фирма "Траки Фууд ЕООД" в с. Стряма, област Пловдив. Направените във видеото заключения въз основа на баркода на продукта, че това не е български артикул, са категорично неверни и заблуждаващи. Използваният върху етикета баркод е издаден при стриктно спазване на всички изисквания на българското законодателство. Това е вътрешнофирмен баркод на Kaufland, който компанията предоставя на доставчици и производители на продукти от собствените марки на търговската верига, каквато е "Брей!". Надписът "Произведено за" категорично не означава, че този продукт не е произведен в България, а че се произвежда за продажба единствено в мрежата на Kaufland и може да бъде купен само в Kaufland. Всички над 100 продукта под марката "Брей" са произведени от 31 утвърдени на пазара български производители, с които търговската верига успешно си партнира.

Надписът "С българска капия" върху етикета на лютеница "Брей!" има за цел да създаде максимална информираност у потребителя и да подчертае не само, че продуктът е произведен в България, но и че основната суровина, от която е произведен, е от изцяло български произход.

В отговор на твърдението, че Kaufland е германска верига, в която българските стоки почти не присъстват или са много малко като общ дял от предлаганите стоки, Kaufland България припомня, че предлага разнообразие от над 4 300 родни продукта средно за страната, като техният брой в най-големите хипермаркети на веригата достига 5 000. Над 60% от производителите, с които Kaufland работи, са български, а делът на българските артикули в различни стокови групи надхвърля 70%. Търговската верига непрекъснато работи в посока подкрепа на българските производителите и увеличаване на асортимента от родни продукти в своята мрежа.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София