Kaufland България е спестила 1 135 тона вредни емисии за миналата година благодарение на природосъобразна доставка на плодове и зеленчуци

гр. София, 28 септември 2021 г.
Kaufland България е спестила  1 135 тона вредни емисии

Kaufland България е спестила 1 135 тона вредни емисии за миналата година благодарение на природосъобразната доставка на свежи продукти в рециклируеми каси за многократна употреба вместо еднократни картонени и пластмасови опаковки. Компанията въведе устойчивия амбалаж през 2019 г. и за поредна година благодарение на него намалява въглеродния си отпечатък.

Касите са произведени от Euro Pool System (EPS). Те са сгъваеми и заемат 86% по-малко обем при обратно транспортиране. Тяхното използване означава по-малко обратни транспортни курсове. По данни на германската фондацията „Щифтунг Инициативе Мервег“ EPS касите за многократна употреба генерират 95% по-малко отпадъци в сравнение с опаковките за еднократна употреба. Те са изключително здрави и осигуряват на плодовете и зеленчуците оптимална защита по време на транспорта, което директно се отразява върху намаляването на продуктовата загуба поради нарушена или повредена опаковка.

През 2020 г. Kaufland е доставила над 33 милиона килограма плодове и зеленчуци в 100% рециклируеми сгъваеми каси за многократна употреба. По този начин търговската верига е осъществила 3 359 078 милиона ротации на сгъваеми каси за многократна употреба, като същевременно е спестила близо 1000 обратни транспортни курса.

Затова за втора поредна година Kaufland България получи от EPS специален сертификат за намален въглероден отпечатък. EPS е компания, сертифицирана по стандарта BRC за съхранение и дистрибуция на обекти в Холандия, Белгия, Испания, Чехия, Полша и Германия. Тя работи съгласно най-високите международно утвърдени стандарти за качество (ISO 9001) и гарантира, че всички каси са в съответствие с международното законодателство за безопасност на храните, миграция и проследяване. Калкулацията на спестените емисии е изготвена чрез разработения от фондация „Щифтунг Инициативе Мервег“ калкулатор, който изчислява въглеродния отпечатък според използваното средство за доставка.

Природосъобразната доставка е поредна стъпка в последователната и устойчива политика за корпоративна социална отговорност на Kaufland България, която компанията разгръща под мотото „Действията носят промяната“ в редица направления. Предприетите действия и набелязаните мерки са резултат от ангажимента на всички отдели - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на пластмасата.

За Kaufland България: Kaufland е част от водещата европейска група в сектора на търговия на дребно Schwarz. В България компанията е пазарен лидер с годишен оборот от близо 1,6 млрд. лева и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6 400 служители. Kaufland има 60 хипермаркета в 34 града с асортимент, надхвърлящ 20 000 артикула в най-големите обекти. За времето от своето идване в България през 2006 г. до днес компанията се превръща в значим фактор за стимулирането на националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,4 млрд. лева.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София