Становище на Kaufland България във връзка с публикации в интернет издание

гр. София, 28 септември 2020 г.

Kaufland България заявява категоричната си позиция срещу пореден текст с неверни твърдения и внушения за компанията, публикуван от интернет издание. Текстовете са относно закупуването на месо, което Kaufland България предлага. Според търговската верига текстовете целят да уронят нейния публичен образ.

Kaufland България подчертава отново, че развива своята дейност в строго съответствие с действащото законодателство, на база прозрачност и коректност, работи с утвърдени на пазара доставчици и производители, които третира равнопоставено и избира на база обективни критерии.

Компанията изразява своята убеденост, че в полза на българския потребител е предоставянето на достоверна информация, базирана на проверени и  надеждни източници.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София