Kaufland България спечели първо място на наградите за "Нулев отпадък"

София, 09 септември 2019 г.

Kaufland България завоюва първото място на наградите за "Нулев отпадък", присъдени по време на Кариерен кошер 2019. Търговската верига получи приза в категория "Отговорна корпоративна кампания" за целенасочените си дългосрочни действия за опазване на околната среда. При оценяване на кандидатурите десетчленното жури се ръководи от критерии като: ефективност, кооперативност, ангажираност на служителите, период на изпълнение, визия на компанията за устойчиво развитие и мотивация за подкрепа на каузата.

Kaufland България бе отличена за цялостната си политика за опазване на околната среда, която включва няколко дългосрочни проекта:

  • система за енергийна ефективност и иновативно отопление/охлаждане на хипермаркети на веригата, при която се използва остатъчната топлина от хладилните витрини;
  • електромобилност – оборудване на филиалите на компанията с електрозарядни станции. През октомври 2018 г. и февруари тази година Kaufland България откри общи три нови и така общият брой станциите стана осем – седем за автомобили и една за велосипеди;
  • доброволчество – служителитe на Kaufland България участват в редица инициативи за почистване и залесяване;
  • намаляване на пластмасата – компанията прилага целенасочена 360-градусова стратегия за драстично ограничение на пластмасата, като следва конкретни мерки и цели за предотвратяване използването на пластмаса, повече рециклиране и производство на по-устойчиви опаковки за продуктите. Още от 2013 г. компанията не използва твърди пластмасови микрочастици при създаването и производството на собствените си козметични, санитарни и хигиенни марки продукти. До 2025 г. Kaufland се е ангажирала да намали пластмасата с най-малко 20%, а пластмасовите опаковки на собствените марки продукти да са 100% рециклируеми. Плановете са до края на 2019 г. компанията целенасочено да изключи от асортимента си определени артикули от пластмаса и да ги замени с техни устойчиви алтернативи;

Наградата бе връчена по време на откриващата церемония на Кариерен кошер 2019. Събитието се организира от "Тук-Там" и е продължение на форума „Кариера в България. Защо Не?“. Кариерен кошер подкрепя отговорното използване на ресурсите и намаляване отпечатъка върху природата. Затова тази година организаторите се присъединиха към каузата за редуциране и рециклиране на отпадъка. Техен партньор в начинанието е сдружение "Нулев отпадък".

С убедеността, че само действията носят промяната Kaufland непрекъснато работи по проекти с конкретен принос в полза на обществото и опазването на околната среда. Предприетите действия и набелязаните мерки са резултат от ангажимента на всички отдели - от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за околната среда, до намаляването на пластмасата.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София