90 милиона килограма плодове и зеленчуци са продадени в Kaufland България за 2018 година

София, 24 април 2019 г.

Близо 80% от производителите, с които компанията партнира, са местни, като продукцията им стига от полето до рафта до 24 часа

90 милиона килограма плодове и зеленчуци са консумирали клиентите на Kaufland България през 2018 година. Това превръща сектора в един от ключовите за дейността на компанията, като голяма част от продукцията е родна – търговската верига устойчиво си партнира с над 100 български производители на плодове и зеленчуци от общо 128, което прави близо 80%.

Все по-голямото търсене на плодове и зеленчуци от страна на клиентите се запазва и през първото тримесечие на 2019 г., когато компанията реализира продажби от над 19 милиона килограма. За да отговори на този интерес, търговската верига предлага богато разнообразие от над 280 артикула, сред които класически плодове и зеленчуци, сертифицирана био продукция, екзотика, свежи подправки в саксии и цветя.

За да гарантира качеството и свежестта на продукцията, която предлага на потребителите в цялата страна, Kaufland България прилага прецизен контрол на качеството от полето до рафта. От засаждането и регулярните наблюдения на производствените процеси, през редовните месечни проверки на нивата на пестициди в местни и международни сертифицирани лаборатории, до отличните условия на съхранение и логистика, които позволяват продуктите да бъдат доставени свежи от полето до потребителите в рамките на най-много 24 часа след брането.

Качеството и свежестта са основен приоритет на Kaufland България. Затова заедно със земеделските производители и доставчици, търговската верига предприема съвместни мерки за развитието на интегрирано селско стопанство и отглеждането на чиста продукция. Предстои компанията да въведе допълнително ниво на контрол на качеството, с което ще проверява нивата на пестициди и остатъчни субстанции с проба от продукцията още преди реколтата да бъде прибрана от полето и доставена в Логистичния център на компанията в с. Стряма.

363 дни в годината 23 от всички 159 рампи в Логистичния център на Kaufland България обслужват приема на плодовете и зеленчуците. Те преминават всекидневен качествен контрол, който установява дали всеки артикул отговаря на строгите изисквания на търговската верига за вида на продукта – свежест, качество, цялост, здравина, чистота и аромат, грамаж/диаметър, коректност на етикета – клас, произход, марка, сорт, както и качеството на опаковката.

Съхраняват се при строго съобразена за тях температура – повечето артикули се складират на температура между 9 и 11 градуса, а бананите – между 14 и 16 градуса. Транспортирането им до хипермаркетите на компанията също се осъществява при строг температурен контрол в пригодени за целта камиони с три температурни зони. Движението им се проследява сателитно, което позволява температурата да се проследява във всеки един момент от пътя им до хипермаркетите на веригата в цялата страна. По този начин се избягва температурният шок при излагане на стоката на рафтовете във веригата и се гарантира тяхната оптимална свежест за клиентите.

Всяка година Kaufland България увеличава предлагането на родни плодове и зеленчуци в своите обекти и акцентира върху доставката на повече биопродукти през 2019 година. Тези усилия на компанията са обвързани с голямото търсене на българска продукция от страна на клиентите и са насочени към развитието на устойчив бизнес климат. Доказателство за това е финансовата помощ за 11 български фермери в размер на над 250 хил. лв., която компанията инвестира по програмата на Световната банка Global G.A.P.* през последните години. В резултат на това производителите имат възможност да намалят наполовина торовете и препаратите за растителна защита и да оптимизират производствените си разходи. Това има директно отражение върху по-високото качество на продукцията им.

 

*Стандартът Global G.A.P: Global G.A.Р. е независима световна система за добри земеделски практики. Стандартът гарантира, че в предлаганите плодове и зеленчуци няма остатъчни количества пестициди и нитрати, следи за хигиената при прибирането и обработването на продукцията, както и за безопасни и здравословни условия на труд за работещите.

 

За Kaufland

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар от 2006 г. Веригата има 59 хипермаркета в цялата страна. Обектите са със средна търговска площ от 3200 кв.м. Повече информация можете да откриете на www.kaufland.bg.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19