Kaufland България подкрепя програмата „Готови за успех“ в рамките на кампанията „Добрата храна е кауза“

София, 30 април 2019 г.

В месеца на празника на българската просвета, култура и славянската писменост – 24 май, компанията ще осигури стипендии на отлични ученици и студенти, лишени от родителска грижа

Четириседмичната инициатива на Kaufland България „Добрата храна е кауза“ продължава с нова мисия – програмата „Готови за успех“. В периода от 29 април до 5май на фокус в брошурата на компанията е жълтият цвят, символ на ума и интелекта. Kaufland ще подкрепи инициативата „Готови за успех“ на фондация BCause и фондация „Сирак“, като осигури стипендии за ученици и студенти с отличен успех.

Мисията на „Готови за успех“ е да подкрепи отличници, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция. Програмата се осъществява от 12 години, като благодарение на нея учениците и студентите стипендианти имат възможност да продължат образованието си и да получат подкрепа за старт в кариерата.

Като социално отговорна компания и топ работодател у нас, Kaufland България реализира и подкрепя редица инициативи с фокус върху образованието и развитието на човешките ресурси. Чрез програмата си за дуално обучение и мащабната програма „Управители на бъдещето“ компанията подчертава своя дългосрочен ангажимент в развитието на младите хора в България. В края на миналата година първите дуални ученици започнаха работа в два от филиалите на търговската верига. Инициативата „Управители на бъдещето“ е амбициозна програма за подготовка на млади кадри на Kaufland. В нея студенти в последен курс или абсолвенти преминават през едногодишно обучение в различни отдели на компанията в страната и в чужбина, като се подготвят за експертни или ръководни позиции в компанията след завършването на обучителния процес.

Четириседмичната кампания под надслов „Добрата храна е кауза“ се провежда в периода от 15 април до 12 май. В рамките на инициативата Kaufland предлага на своите клиенти продукти, обединени от един цвят и насочва вниманието на обществото към социално значими теми. Кампанията започна със седмица, посветена на зеления цвят, по време на която търговската верига обърна внимание на оползотворяването на отпадъци от опаковки и показа своя постоянен ангажимент към опазването на околната среда. Последва седмица, посветена на червения цвят с фокус към социално значимите каузи на Български червен кръст (БЧК).

За Kaufland

Кауфланд България ЕООД енд Ко КД е на българския пазар от 2006 г. Веригата има 59 хипермаркета в цялата страна. Обектите са със средна търговска площ от 3200 кв.м. Повече информация можете да откриете на www.kaufland.bg.

Контакт

Отдел Корпоративни комуникации
ул. Скопие № 1А
1233 София
Мерки във връзка с разпространението на COVID-19

Kaufland България носи отговорност за здравето на своите служители и техните семейства.

Във връзка с разпространението на COVID-19 предприемаме превантивни мерки за сигурността и здравето на нашия екип и клиентите ни. Запознайте се с тях.

Мерки във връзка с разпространението на COVID-19